×

เผยฐานะการคลังรัฐบาลครึ่งปี งบ 2561 ขาดดุล 2.8 แสนล้าน เงินคงคลังเหลือ 2.6 แสนล้าน

โดย THE STANDARD TEAM
27.04.2018
  • LOADING...

ผ่านช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2561 มาแล้ว กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 ถึงมีนาคม 2561) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,081,120 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,598,194 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 285,408 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 262,555 ล้านบาท

 

ส่วนในเดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลเกินดุลเงินสดจำนวน 2,720 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณจำนวน 33,804 ล้านบาท และเป็นการเกินดุลเงินนอกงบประมาณจำนวน 36,524 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวน 262,555 ล้านบาท

 

กุลยาสรุปว่า “ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2561 อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยเงินคงคลังของรัฐบาลอยู่ในระดับที่เพียงพอ สามารถรองรับการเบิกจ่ายที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2561”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising