×

กรมอนามัย เน้นย้ำโรงเรียนที่เปิด On-site ทำตามแผนเผชิญเหตุของ สธ. จากนี้ไม่เน้นปิดเรียน แต่ขอให้กักตัว เว้นระยะ

โดย THE STANDARD TEAM
16.05.2022
  • LOADING...
กรมอนามัย

วันนี้ (16 พฤษภาคม) นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่วันพรุ่งนี้ (17 พฤษภาคม) สถานศึกษาทั่วประเทศจะเปิดเทอม On-site ในภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมกัน โดยกรมอนามัยเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุให้ครบถ้วน โดยกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียนสำหรับโรงเรียนประจำ แต่เน้นมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) เปิดเรียน On-site แบบปกติ และปฏิบัติตามมาตรการ UP (Universal Prevention) ประเมิน Thai Save Thai และเว้นระยะห่างของนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

 

สำหรับกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรมใน Quarantine Zone ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามสังเกตอาการอีก 5 วัน กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบตามคำแนะนำปัจจุบัน ไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน สำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที ถ้าไม่มีอาการให้ตรวจคัดกรองครั้งแรกในวันที่ 5 และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ 

 

ส่วนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อให้ปฏิบัติดังนี้ 

 

  1. พิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข แยกกักกันที่โรงเรียน (School Isolation) และพิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรณีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร งดกิจกรรมรวมกลุ่ม เน้นการระบายอากาศ โดยปฏิบัติตาม UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด  

                

  1. ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน

 

  1. ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเรียนได้ตามปกติ

สำหรับโรงเรียนไป-กลับ กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้เปิดเรียนในพื้นที่สถานศึกษา On-site ตามปกติ ปฏิบัติตามมาตรการ UP (Universal Prevention) ประเมิน Thai Save Thai และเว้นระยะห่างของนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 เมตร ส่วนกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีไม่ได้รับวัคซีนโควิดตามแนวทางปัจจุบัน ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ แนะนำให้กักกันเป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝ้าระวังอีก 5 วัน 

 

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับวัคซีนโควิดครบตามคำแนะนำปัจจุบัน ไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน พิจารณาให้ไปเรียนได้ สำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที ถ้าไม่มีอาการให้ตรวจคัดกรองครั้งแรกในวันที่ 5 และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ 

 

กรณีพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อให้ปฏิบัติดังนี้ 

 

  1. แยกกักกันที่บ้าน (Home Isolation) หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานบริการสาธารณสุข 

 

  1. พิจารณาจัดทำ School Isolation โดยคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด 

 

  1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ 

 

  1. ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ 

 

ทั้งนี้ นพ.สราวุฒิ ได้เน้นย้ำสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตรสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อ และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบงานอนามัยโรงเรียน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising