×

8 มาตรการคุมโควิด-19 ใน 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

โดย THE STANDARD TEAM
04.01.2021
  • LOADING...
8 มาตรการคุมโควิด-19

วานนี้ (3 มกราคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดจำนวน 8 ข้อที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 28 จังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

1. ห้ามใช้อาคารสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้มีการจัดเรียนออนไลน์

2. ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงการแพร่โรค โดยเฉพาะที่มีผู้ร่วมจำนวนมาก

3. ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการปิดสถานบริการและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

4. เงื่อนไขการเปิดดำเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะต่างกันตามพื้นที่

5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณามาตรการให้เหมาะกับพื้นที่

6. ให้หลีกเลี่ยง งดการเดินทางข้ามจังหวัด และจะมีด่านตรวจบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

7. ขอให้มีการทำงานที่บ้าน หรือลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน

8. คณะกรรมการเฉพาะกิจ จะเสนอนายกรัฐมนตรีผ่อนผัน ผ่อนคลายได้ตามสถานการณ์

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising