×

กสทช. ร่วมมือจุฬาฯ ตั้งศูนย์ทดสอบ 5G หวังต่อยอดการรักษาพยาบาลทางไกล-รถยนต์ไร้คนขับ

04.02.2019
  • LOADING...

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center เพื่อทดสอบระบบ 5G แล้ว

 

พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้ข้อมูลว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยี 5G ให้เกิดขึ้นจริงในปี 2563 ขณะที่ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้รายละเอียดว่า ศูนย์ดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี ที่อาคารวิศวฯ 100 ปี โดยติดตั้งและดูแลอุปกรณ์สถานีฐานของโครงข่าย 5G ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความถี่ย่าน 26.5-27.5 GHz รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้  

 

สำหรับตัวอย่างการทดลองระบบ 5G ได้แก่ การพัฒนาต้นแบบรถยนต์ขับเคลื่อนได้เองอัตโนมัติ การติดตั้งกล้องไร้สายภายในและภายนอกรถบัส การติดตั้งเซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม การรักษาพยาบาลทางไกล (Smart Hospital and Telehealth) และการทดสอบระบบการใช้งานเสาอัจฉริยะยุคหน้า (Smart Pole) เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้มากขึ้น

 

ขณะที่ รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นย้ำว่า ทางคณะได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งบริษัทสตาร์ทอัพและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบนิเวศของการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการ 5G ของประเทศต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising