×

4 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทยที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้

โดย THE STANDARD TEAM
10.11.2020
  • LOADING...
4 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทยที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) รวม 4 แห่ง อยู่ระหว่างเสนอขายและเตรียมเสนอขาย ‘หุ้นกู้’ โดยส่วนใหญ่ระดมทุนเพื่อหวังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้และใช้ก่อสร้างโครงการใหม่ๆ 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising