×

ผบ.ตร. ลงชื่อคำสั่งถึง 4 แคนดิเดต ผบ.ตร. นำเสนอผลงานที่เห็นว่ามีความสำคัญและเกิดประโยชน์ เพื่อให้นายกฯ ใช้พิจารณาเลือก ผบ.ตร. คนใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2023
  • LOADING...
ผบ ตร คนใหม่

วันนี้ (30 สิงหาคม) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีบันทึกข้อความเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.

 

มีใจความระบุว่า 

 

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้ถอนเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามที่นายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ตร. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ต่อไป

 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. จึงให้ท่านดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่เห็นว่ามีความสำคัญและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ตร.

 

โดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน 4 แผ่น (ขนาด A4) แล้วส่งไปยัง ตร. ผ่านสำนักงานกำลังพล ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising