×

21 ธ.ค. แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก 3 ล้านใบ เริ่มใช้ได้ 1 ม.ค.

โดย THE STANDARD TEAM
18.12.2018
  • LOADING...

กรมบัญชีกลางเตรียมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมอีกกว่า 3 ล้านราย โดยเริ่มทยอยแจกช่วงแรกในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ และเริ่มใช้บัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

 

สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม โดยจะเริ่มแจกบัตรฯ จำนวน 3,042,741 ราย ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะแจกในครั้งนี้มี 2 แบบ คือบัตรแบบ Contactless เป็นบัตรที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดโมบาย ที่จะแจกให้กับผู้มีสิทธิ์ที่แจ้งที่อยู่ปัจจุบันใน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม และบัตรแบบ Smart Card ซึ่งจะแจกให้กับผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 7 จังหวัดข้างต้น

 

ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดส่งบัตรไปที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งต่อให้ถึงมือผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรตามที่มีการประกาศรายชื่อ โดยกำหนดระยะเวลาในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 3 ช่วง ตั้งแต่วันที่ 21-28 ธันวาคมนี้ และเริ่มใช้บัตรได้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 เริ่มใช้ได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วันทำการ และช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 บัตรจะเริ่มใช้ได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วันทำการ

 

อย่างไรก็ตาม หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์จะต้องไปรับบัตรที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดที่ผู้มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนไว้ และบัตรจะเริ่มใช้ได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วันทำการ

 

ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 11.4 ล้านคน เป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท 8.3 ล้านคน และรายได้เกินกว่า 1 แสนบาท ประมาณ 3 ล้านคน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories