×

ปภ. รายงานน้ำยังท่วม 23 จังหวัด ลพบุรีหนักสุดเสียหาย 37,451 ครัวเรือน อุตุฯ เตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วไทย

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2021
 • LOADING...
น้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน เวลา 06.00 น. ดังนี้ โดยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน ‘เตี้ยนหมู่’ ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ 27 จังหวัด (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม) 120 อำเภอ 417 ตำบล 1,933 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 58,977 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด (เชียงใหม่ลําพูน ลําปาง บุรีรัมย์) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่

 

 1. จังหวัดตาก เกิดน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ (เมืองฯ แม่สอด พบพระอุ้มผาง) ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

 

 1. จังหวัดสุโขทัย เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 9 อำเภอ (ศรีสําโรง สวรรคโลก เมืองฯ ศรีนคร คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม กงไกรลาศ บ้านด่านฯ ศรีสัชนาลัย) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ (ศรีสําโรง คีรีมาศ เมืองฯ) ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ํา (จุดอพยพวัดกระชงค์ อำเภอเมือง ยังไม่มีผู้พักพิง) 

 

 1. จังหวัดพิษณุโลก เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่อำเภอวังทอง ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

 

 1. จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดน้ําไหลหลากในพื้นที่ 5 อำเภอ (หนองไผ่ วิเชียรบุรี ศรีเทพ เมืองฯ บึงสามพัน) ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว

 

 1. จังหวัดพิจิตร เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ (บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม ดงเจริญ) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ การเกษตรระดับน้ําทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ํา 

 

 1. จังหวัดกําแพงเพชร เกิดน้ําไหลหลากในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

 

 1. จังหวัดเลย เกิดน้ําไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ (ด่านซ้าย ภูกระดึง) ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว

 

 1. จังหวัดขอนแก่น เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ (โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี แวงน้อย) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ําทรงตัวอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ํา

 

 1. จังหวัดชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักและลําน้ําชีเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ (หนองบัวระเหว จัตุรัส เมืองฯ เนินสง่า บ้านเขว้า ภูเขียว บําเน็จณรงค์ คอนสาร ภักดีชุมพล หนองบัวแดง บ้านแทน เทพสถิต คอนสวรรค์) ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ํา (จุดอพยพศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง ยังไม่มีผู้พักพิง)

 

 1. จังหวัดนครราชสีมา เกิดฝนตกหนักน้ําล้นอ่างเก็บน้ําเข้าท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ (ด่านขุนทด สูงเนิน โนนสูง เมืองฯ พิมาย) ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ําซึ่งไหลมาจากอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร

 

 1. จังหวัดสุรินทร์ เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมขังในพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

 

 1. จังหวัดอุบลราชธานี เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ (เมืองฯ วารินชําราบ) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

 1. จังหวัดสระแก้ว เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ (ตาพระยา โคกสูง) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

 1. จังหวัดจันทบุรี เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ (นายายอาม เขาคิชฌกูฏ ขลุง มะขาม ท่าใหม่ แหลมสิงห์ เมืองฯ) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

 1. จังหวัดนครสวรรค์ เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 14 อำเภอ (ลาดยาว หนองบัว แม่วงก์ เมืองฯ ชุมตาบง แม่เปิน ตาคลี พยุหะ คีรี ไพศาลี ชุมแสง ท่าตะโก บรรพตพิสัย โกรกพระ ตากฟ้า) ปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ ลุ่มต่ำ ระดับน้ําทรงตัวอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ํา

 

 1. จังหวัดอุทัยธานี เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ (สว่างอารมณ์ เมืองฯ ลานสัก บ้านไร่ ทับทัน) ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว 

 

 1. จังหวัดชัยนาท เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ (มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา) ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว

 

 1. จังหวัดลพบุรี เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 10 อำเภอ (สระโบสถ์ ชัยบาดาล ลําสนธิ โคกสําโรง ท่าหลวง บ้านหมี่ โคกเจริญ หนองม่วง เมืองฯ พัฒนานิคม) ปัจจุบันระดับน้ําเพิ่มขึ้น

 

 1. จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 8 อำเภอ (เมืองฯ ศรีประจันต์ หนองหญ้าไซร บางปลาม้า เดิมบางนางบวช สามชุกสองพี่น้องอู่ทอง) ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว

 

 1. จังหวัดสิงห์บุรี เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ (อินทร์บุรี เมืองฯ ค่ายบางระจัน) ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว

 

 1. จังหวัดอ่างทอง เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว

 

 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดน้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ (ผักไห่ เสนา บางบาล) ปัจจุบันมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําน้อย และคลองโผงเผง ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ําระดับน้ําเพิ่มขึ้น ได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ําแล้ว

 

 1. จังหวัดนครปฐม เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ (สามพราน นครชัยศรี บางเลน) ปัจจุบันระดับน้ําทรงตัว

 

สำหรับจังหวัดที่มีประชาชนได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ ลพบุรี 37,451 ครัวเรือน สุโขทัย 7,392 ครัวเรือน พระนครศรีอยุธยา 4,560 ครัวเรือน สุรินทร์ 2,923 ครัวเรือน นครสวรรค์ 1,150 ครัวเรือน สุพรรณบุรี 1,128 ครัวเรือน

 

พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) ประจําวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 05.00 น. พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย

 

ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

 

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising