×
399373

วันเดียวจบ มติที่ประชุม ส.ว. 218 เสียงเห็นชอบผ่านงบปี 2564 ไร้เสียงไม่เห็นด้วย

โดย THE STANDARD TEAM
21.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (21 กันยายน) มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดย วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 กล่าวรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า รายจ่ายประจำภาครัฐมีจำนวนมาก โดยเฉพาะค่าจ้างบุคลากร รัฐบาลต้องกระชับองค์กรและใช้เทคโนโลยีกับการจ้างคนนอกเข้ามาทดแทน

 

ส่วนรายจ่ายลงทุน รัฐบาลควรพิจารณาแหล่งลงทุนอื่นไปควบคู่กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายจ่ายชำระต้นเงินกู้ แนะว่าควรตั้งการชำระเงินกู้ร้อยละ 3.5 ของปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เป็นภาระดอกเบี้ย พร้อมเสนอแนะให้ท้องถิ่นสามารถมีช่องทางหารายได้มากขึ้น เนื่องจากว่าการจัดเก็บภาษีลดลง

 

ขณะที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ส่วนใหญ่อภิปรายให้ข้อสังเกตและแนะนำให้ใช้งบประมาณให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ 

 

จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภา โดย ส.ว. ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 218 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง​ ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ​

 

ด้าน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวขอบคุณ ส.ว. ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ยืนยันจะนำข้อคิดเห็น คำแนะนำ และข้อห่วงใยของสมาชิกไปพิจารณาปรับปรุงการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

 

ขณะที่ขั้นตอนหลังจากนี้ประธานที่สภาจะนำร่างกฎหมายส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories