×

รายชื่อ ‘18 นักลงทุนสถาบัน’ ที่สนใจจองซื้อหุ้น ‘ไทยประกันชีวิต’

27.06.2022
  • LOADING...
ไทยประกันชีวิต

บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,155.068 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ในราคาหุ้นละ 16 บาท ซึ่งจะเปิดเสนอขายหุ้นให้บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัท ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565 และเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศและนิติบุคคลที่เข้าร่วมสำรวจความต้องการซื้อ และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ เปิดเสนอขายวันที่ 11-12 และ 14 กรกฎาคม 2565 โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 

และล่าสุดมีผู้ลงทุนสถาบันแบบ Cornerstone Investors ในไทยและต่างประเทศจำนวน 18 ราย ที่แสดงความสนใจจองซื้อหุ้น โดย GIC Private Limited ซึ่งเป็นกองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ จองซื้อมากสุด จำนวน 362.50 ล้านบาท รองมาคือ บลจ.ไทยพาณิชย์ จองซื้อจำนวน 181.50 ล้านบาท และ บลจ.กสิกรไทย จองซื้อจำนวน 156.25 ล้านบาท

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising