×

13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประชาชนและกิจการต่างๆ ทำอะไรได้บ้าง

โดย THE STANDARD TEAM
19.07.2021
  • LOADING...
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) มีสาระสำคัญคือ ให้จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ซึ่งเพิ่มอีก 3 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี โดยขอให้งดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00-04.00 น. ต่ออีก 14 วัน เริ่มตั้งแต่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมนี้ พร้อมขอความร่วมมือลดการเดินทาง รวมถึงมีรายละเอียดที่ประชาชนทั่วไปและเจ้าของกิจการต่างๆ ต้องทราบเพื่อปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising