×

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้ทำผิด 2 รายกับตำรวจ มีเอี่ยวเว็บไซต์ 1000x.live ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเถื่อน

31.03.2023
  • LOADING...
กลต

ก.ล.ต. แจ้งกล่าวโทษผู้กระทำความผิด 2 ราย ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 1000x.live กับตำรวจ บก.ปอศ. ฐานประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าข่ายผิดกฎหมาย พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 2 ราย ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 1000x.live กรณีประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษ 1000X Limited (1000X) และ วรวัฒน์ นาคแนวดี ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในความผิดกรณีร่วมกันกระทำการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 26 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 66 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

 

โดย ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 1000X เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.1000x.live (เว็บไซต์ 1000x.live) ได้ให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ 

 

โดยกระทำนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และมีการชักชวนและประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจชื่อ 1000X Thailand เป็นภาษาไทย รวมทั้งวรวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดูแลการดำเนินการของ ACTPAY รับทำหน้าที่ให้บริการระบบแจ้งเตือนเมื่อมีธุรกรรมการฝากถอนเกิดขึ้นกับ 5,000 wallet address บนเว็บไซต์ 1000x.live อันทำให้เว็บไซต์ดังกล่าวมีระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อการดำเนินธุรกิจ 

 

สำหรับการกระทำของ 1000X และวรวัฒน์เข้าข่ายร่วมกันประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่ง 1000X และวรวัฒน์ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 26 อันมีความผิดและระวางโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ 1000X ยังคงดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอยู่ และวรวัฒน์มีการดำเนินการในช่วงตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษ 1000X และวรวัฒน์ ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

 

ทั้งนี้ ผู้ซื้อขายสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน SEC Check First หรือหากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 หรือเฟซบุ๊กเพจ สำนักงาน กลต. หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising