×

องค์กรเพื่อสตรีในสหราชอาณาจักรเผยผลสำรวจ คนรุ่นใหม่รู้สึก ‘เหงา’ กว่าคนรุ่นเก่า เชื่อส่งผลต่อความมั่นใจ หน้าที่การงาน

02.01.2019
  • LOADING...

Young Women’s Trust องค์กรสนับสนุนความเท่าเทียมของกลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่ในหน้าที่การงานโดยไม่แสวงหาผลกำไรในสหราชอาณาจักร เปิดเผยผลสำรวจที่ระบุว่าคนรุ่นใหม่มีความรู้สึก ‘เหงา’ และอ้างว้างมากกว่าคนรุ่นเก่า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วระดับความเหงานี้อาจส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจไปจนถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานได้

 

Young Women’s Trust ได้ดำเนินการสำรวจงานวิจัยในหัวข้อนี้จากกลุ่มตัวอย่างรวม 5,125 คนในอังกฤษและเวลส์ แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในช่วงวัย 18-30 ปี จำนวน 4,010 คน และกลุ่มตัวอย่างในช่วงระหว่าง 54-72 ปี จำนวน 1,115 คน ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2018 พบว่า 25% หรือ 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างในช่วงวัย 18-30 ปี ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนรู้สึกเหงา

 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในช่วงวัย 64-72 ปี มีเพียง 11% เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขารู้สึกเหงา (คิดเป็น 1 ใน 10 ของกลุ่มตัวอย่าง) ส่วนกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 54-63 ปี จำนวน 18% ตอบเช่นเดียวกันว่าพวกเขาและเธอรู้สึกเปล่าเปลี่ยว

 

ผลการศึกษายังระบุอีกด้วยว่ากว่า 18% ของคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าตนเองไม่มีใครให้หันไปขอคำปรึกษาหรือพึ่งพา (ในจำนวนนี้ 20% เป็นคนรุ่นใหม่เพศหญิง, 16% เป็นคนรุ่นใหม่เพศชาย และมีถึง 25% ที่เป็นกลุ่มคุณแม่อายุน้อย)

 

ดร.คาโรล อิสตัน ผู้บริหารประจำองค์กร Young Women’s Trust กล่าวว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควรเพิกเฉยต่อผลการศึกษาดังกล่าว เนื่องจากมันอาจจะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจในตัวบุคคล รวมถึงทำให้พวกเขาหรือเธอพลาดโอกาสในหน้าที่การงานได้

 

“เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเหงาที่แพร่ระบาดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่เพศหญิงในสหราชอาณาจักร เพราะความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวและปลีกวิเวกนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบให้กับความมั่นใจและสุขภาพจิตของพวกเธอ มันอาจจะทำให้พวกเธอหางานทำได้ยากขึ้น และอาจจะปิดกั้นพวกเธอออกจากตลาดแรงงานได้ในที่สุด”

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories