×

ยะลาปูพรมแล้ว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยเรื้อรัง มีทั้ง AstraZeneca และ Sinovac

โดย THE STANDARD TEAM
07.06.2021
  • LOADING...
ยะลา ฉีดวัคซีนโควิด

วันนี้ (7 มิถุนายน) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้มีประชาชนทยอยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป (นับถึง 1 มกราคม 2565) และผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ประกอบด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ผู้ที่น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 100 กิโลกรัม หรือค่า BMI มากกว่า 35 กก./ตร.ม.

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนทั้งสิ้น 107,842 ราย โดยสามารถให้บริการฉีดได้จำนวน 2,000 คนต่อวัน 

 

ที่อำเภอรามัน ณ โรงพยาบาลรามัน กลุ่มเป้าหมาย 59,799 คน จำนวนคนที่ฉีดได้ต่อวัน 300 คน ที่ว่าการอำเภอรามัน จำนวนคนที่ฉีดได้ต่อวัน 300 คน 

 

อำเภอกรงปินัง ณ โรงพยาบาลกรงปินัง กลุ่มเป้าหมาย 19,013 คน จำนวนคนที่ฉีดได้ต่อวัน 200 คน 

 

อำเภอกาบัง ณ โรงพยาบาลกาบัง กลุ่มเป้าหมาย 16,221 คน จำนวนคนที่ฉีดได้ต่อวัน 200 คน 

 

อำเภอยะหา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา กลุ่มเป้าหมาย 32,468 คน จำนวนคนที่ฉีดได้ต่อวัน 360 คน 

 

อำเภอบันนังสตา ณ โรงพยาบาลบันนังสตา กลุ่มเป้าหมาย 36,730 คน จำนวนคนที่ฉีดได้ต่อวัน 360 คน 

 

อำเภอธารโต ณ โรงพยาบาลธารโต กลุ่มเป้าหมาย 16,289 คน จำนวนคนที่ฉีดได้ต่อวัน 285 คน 

 

อำเภอเบตง ณ โรงพยาบาลเบตง กลุ่มเป้าหมาย 35,682 คน จำนวนคนที่ฉีดได้ต่อวัน 600 คน

 

ทั้ง 9 จุดในจังหวัดยะลา มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นรวม 324,044 คน และจำนวนคนที่ฉีดได้ต่อวัน 4,605 คน 

 

ทางจังหวัดยะลาจะได้รับการจัดสรรและพร้อมฉีดในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 5,880 โดส ซึ่งเป็นของ AstraZeneca ประมาณ 3,600 โดส และ Sinovac อีกประมาณ 2,280 โดส 

 

ด้านจุฑาภรณ์ คณานุรักษ์ อายุ 70 ปี กล่าวว่า ตนเองไม่มีความกังวลเลย เพราะการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จะทำให้มีภูมิคุ้มกันสามารถที่จะป้องกันโรคโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง แต่แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วยังต้องป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ เพราะการฉีดวัคซีนไม่ใช่ว่าจะไม่ติดเชื้อโควิด -19 สามารถติดได้ แต่อาการจะเบาลง ไม่รุนแรงถึงกับเสียชีวิต 

 

“การฉีดวัคซีนสำคัญมาก เพราะจะทำให้เราสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สามารถที่จะไปไหนมาไหน ทำการค้าขาย ติดโรคน้อยลง เพราะฉะนั้นอยากให้คนยะลาทุกคนมาร่วมกันฉีดวัคซีน อาการที่เคยได้ยินว่าฉีดแล้วมีเส้นเลือดอุดตันสามารถพบได้ 1 ในล้านคน การที่จะพบอย่างนี้แทบจะไม่เจอเลย เพราะฉะนั้นน่าจะกังวลเรื่องถ้าไม่ฉีดแล้วโอกาสที่จะติดโควิด-19 1 ใน 100 ต่างกันเยอะ ควรจะฉีดเป็นอย่างยิ่ง” จุฑาภรณ์กล่าว 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising