×

10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในโลก

21.11.2018
  • LOADING...

ในปี 2017 เศรษฐกิจโลกมีมูลค่าราว 80 ล้านล้านเหรียญสหรัฐจากการประเมินโดยธนาคารโลก (World Bank) โดย 4 อันดับแรกมีสัดส่วนรวมกันเกินกว่า 50% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ทั่วโลก ขณะที่ 10 อันดับแรกรวมกันมีขนาด GDP ราว 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก

 

 

ภาพประกอบ: Dreaminem

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising