×

ทำงานหนักทำไมไม่พัก? คนไทย 86% เฝ้ารอวันหยุดยาว แต่กลับทิ้งวันหยุดไปฟรีๆ

19.09.2017
  • LOADING...

     เบรินเจอร์ วินยาร์ดส์ ผู้ผลิตไวน์ชั้นนำแห่งหุบเขานาปา วัลเลย์ เผยผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้วันหยุดของคนในภูมิภาคเอเชีย

     ชี้คนไทยส่วนใหญ่ถึง 86% เฝ้ารอวันหยุดยาวครั้งต่อไปอย่างมาก และกว่า 74% มั่นใจว่าตัวเองวางแผนใช้ช่วงวันหยุดไว้ดีแล้ว

     การสำรวจครั้งนี้มาจากผลการตอบแบบสอบถามของคนเอเชีย 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จำนวน 5,000 คน ในช่วงอายุ 25-65 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางแผนการใช้เวลาในวันหยุด และค้นหาว่าคนไทยมีพฤติกรรมวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างไร

     ที่น่าตกใจก็คือ ครึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทย มักเสียวันหยุดไปเปล่าๆ เฉลี่ยคนละ 4 วันต่อปี โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เกิดจากตารางงานและหน้าที่รับผิดชอบรุมเร้า และความยุ่งยากที่จะต้องวางแผน

     ทราบแล้ว อย่าลืมสำรวจวันหยุดพักผ่อนของตัวเอง และอย่าใช้วันหยุดที่เหลืออย่างทิ้งขว้างกันล่ะ!

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories