×

เลือกตั้ง 2566 : บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ‘ลงคะแนนแล้ว’ ไปไหนต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2023
 • LOADING...
บัตรเลือกตั้ง ไปไหนต่อ

หลังจากที่เราใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ และบัตรลงคะแนนจะไปไหน จะถูกนับคะแนนอย่างไร 

 

THE STANDARD สรุปขั้นตอนการจัดการกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้ดังนี้

 

บัตรเลือกตั้ง ไปไหนต่อ

 

บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ‘ลงคะแนนแล้ว’ ไปไหนต่อ

Note: บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดยังไม่มีการนับคะแนน นับวันเลือกตั้งจริง 14 พ.ค. 

 

 1. ทำลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือ: ไม่ว่าจะเต็มเล่มหรือไม่เต็มเล่ม จะถูกทำลายด้วยโลหะแทงกลางบัตร ทะลุทุกฉบับรวมปกหน้า-หลัง ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน ป้องกันไม่ให้บัตรถูกนำไปใช้

 

 1. นับจำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง: เจ้าหน้าที่เปิดหีบเลือกตั้งนับจำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง บรรจุทุกซองลงในถุงพลาสติกใส 

 

 1. ส่งบัตรเลือกตั้ง: ไปรษณีย์ไทยรับผิดชอบในการขนส่ง โดยรับซองใส่บัตรเลือกตั้ง รวมทั้งบัญชีจำนวนซองใส่บัตร ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตตามที่ระบุไว้หน้าซอง

 

 1. ปลายทางตรวจสอบจำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง: ตรงตามตัวเลขบัญชีซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ต้นทางส่ง จากนั้นจะทำบัญชีรับมอบซองใส่บัตรเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่นำซองใส่บัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรใส่สายรัด ลงลายมือชื่อไปเก็บรักษาไว้ยังที่ปลอดภัย 

 

 1. ประกาศสถานที่นับคะแนน: ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน คณะกรรมการประกาศสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ดังนั้นอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกับผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค.

 

 1. แกะซองใส่บัตรเลือกตั้ง ก่อนนับคะแนน: 14 พ.ค. เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่เบิกหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ตรวจนับจำนวนซอง นำบัตรเลือกตั้งออกจากซองแยกตามประเภท

 

 1. เริ่มนับคะแนน: แบ่งเจ้าหน้าที่เป็นสองชุด ชุดแรกนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขต ชุดที่สองนับคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

 

 1. สรุปผลคะแนนที่นับ: เมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย กปน. จะเช็กยอด ทำรายงานผลนับคะแนน

 

 1. รวมผลคะแนนภายในเขตเลือกตั้ง ประกาศบนเว็บไซต์ กกต. จังหวัด ภายใน 5 วัน: รวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้งนั้นๆ เข้าด้วยกัน
 • ผลคะแนนจากการใช้สิทธิเลือกตั้งวันจริง
 • ผลคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต
 • ผลคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
 • ผลคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์ 

อ้างอิง:

 • iLaw, ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising