×
Menu
265156

กรมบัญชีกลางผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 3 คาดแจกบัตรต้นเดือนกรกฎาคมนี้

25.06.2019
  • LOADING...

กรมบัญชีกลางเผยผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 3 แล้ว สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คาดแจกบัตรได้ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ แนะนำให้รีบติดต่อทีมไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องก่อนหมดสิทธิ  

 

วันนี้ (25 มิ.ย.) ญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 มีผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติจำนวนทั้งสิ้น 3,140,409 ราย ซึ่งได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯ แล้วจำนวน 3,121,307 ราย และได้แจกบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิซึ่งได้นำไปใช้จ่ายแล้วจำนวน 3,046,447 ใบ คิดเป็น 97% ต่อบัตรที่ผลิต (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 

 

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิคนใดที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงตนเพื่อรับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานกรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะขอให้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรสวัสดิการฯ ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 หากไม่มารับภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ หลังจากที่ผู้มีสิทธิที่มารับบัตรฯ เรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วัน เนื่องจากต้องดำเนินการเปิดสิทธิของบัตร (Activate) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิแอบอ้างนำเงินในบัตรไปใช้

 

นอกจากนี้โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวว่า ในการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งที่ 3 ประมาณ 19,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการผลิตแล้วเสร็จและแจกบัตรสวัสดิการฯ ได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ประมาณ 12,000 ราย ส่วนที่เหลือ ยังไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีรูปภาพ เพราะยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือกรณีข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ 

 

ดังนั้นทางกรมบัญชีกลางจึงขอให้ผู้มีสิทธิบางรายที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลของตนถูกต้องหรือไม่ไปติดต่อกับทีมไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการผลิตบัตรในครั้งนี้อาจทำให้หมดสิทธิในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR