×

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ส่งข้อความทิ้งท้ายก่อนลาออกไปเป็น ส.ว. มีผลเที่ยงคืนวันนี้

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2019
  • LOADING...

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ใน 15 รัฐมนตรีที่ยื่นใบลาออกเพื่อไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ส่งข้อความถึงผู้ติดตาม โดยระบุว่า

 

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เป็นมงคลของชาติส่วนสำคัญที่สุดได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติ ยิ่งใหญ่ น่าประทับใจที่สุดแล้ว

 

ภารกิจจัดการการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญใหม่ก็มาถึงบทของการประกาศรับรองผล เพื่อนำไปสู่การมีสภาใหม่ๆ มีรัฐบาลใหม่แล้ว

 

บัดนี้ สมควรแก่เวลาที่ผมจะได้แจ้งลาออกจากความเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว โดยจะมีผลในเที่ยงคืนคืนนี้

 

ผมอยากถือโอกาสนี้ ‘ขอบคุณทุกท่าน’ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผมในช่วงที่เปรียบเสมือนร้อยเมตรสุดท้ายของรัฐบาลอย่างอบอุ่น น่าประทับใจยิ่ง

 

18 เดือนที่ทำงานวางฐานด้านโครงสร้างองค์กร กระตุ้นวงการเพื่อความยั่งยืนของระบบงาน ทั้งเรื่องท่องเที่ยวและกีฬา สร้างความมีเหตุมีผลในการปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่น่าจะทยอยเกิดประโยชน์ให้คนได้สัมผัส เก็บเกี่ยว สืบทอด และต่อยอดได้ต่อๆ ไป

 

และในช่วงที่ผ่านมานี้ หากจะได้เคยมีสิ่งใดที่ผมอาจได้ก้าวล่วง ‘เร่งเร้า’ หรือ ‘รบกวน’ ท่านไม่ว่าด้วยทางใด ผมต้องกราบ ‘ขออภัย’ อย่างนอบน้อม ด้วยว่าล้วนเป็นสิ่งที่กระทำไปโดยบริสุทธิ์ใจเพื่อให้เกิดผลที่สอดคล้องต่อเวลา เป้าหมาย และนโยบายการปฏิรูประบบบริหารต่างๆ ของประเทศเท่านั้น

 

ขอฝากแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวว่า คุณค่าจะต้องสูงกว่ามูลค่าเสมอ แล้วมูลค่าจะตามมาเอง

 

สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ มุ่งสร้างความยั่งยืน จะเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนนิ้วทั้งห้าในมือเรา

 

เราจะทำงานเรื่องท่องเที่ยวเพื่อและด้วยการแบ่งปัน แล้วความสามารถแข่งขันจะตามมาเอง

 

ท่องเที่ยวเป็น ‘เครื่องมือ’ ไม่ใช่ ‘เป้าหมาย’ หากวางเป้าให้สอดรับกับสถานการณ์ แล้วเอาท่องเที่ยวไปใช้ในฐานะ ‘เครื่องมือ’ แล้วท่องเที่ยวจะมี ‘เกียรติ’ ไม่ใช่แค่มีเงินตรากับมีแต่ปัญหา!

 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเป้าลดความเหลื่อมล้ำ เป้าความเท่าเทียมที่เข้าถึงได้ร่วมกัน เป้าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าคืนความเป็นธรรมในการพัฒนา แม้แต่เป้าทางความมั่นคง ก็ล้วนแต่ใช้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่นุ่มนวลและทรงพลังได้

 

ด้านกีฬาและการนันทนาการนั้น ชัยชนะสำคัญแน่

 

แต่ชนะได้ใจ ไม่ใช่ชนะถ้วยแต่ไม่ได้ใจ

 

ในเกมหลายเกม ผู้ที่ชนะในใจกลับสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้รับรู้ มากกว่าผู้ชนะในเกมนั้นเสียอีก

 

เราควรให้ ‘น้ำใจแบ่งปัน’ ขนานไปกับการแข่งขัน รักสามัคคี มีวินัย ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประคอง เป็นเสมือนอีกห้านิ้วมือของแขนอีกข้าง ที่สามารถสอดส่องบทบาทให้กันและกันไปมา

 

นี่จะทำให้ทั้งกีฬาและท่องเที่ยว ในบทบาทที่รัฐเป็นผู้กำกับสนับสนุน ไม่ซ้ำซ้อนแทรกแซงแข่งแย่งบทบาทของสมาคม ชุมชน และประชาชน ไม่ว่าจะเพื่อการแข่งขัน เพื่อสร้างเศรษฐกิจ หรือสร้างสุขภาวะต่างๆ (Respect)

 

ส่วนตัวผม นับจากนี้ไปผมก็ยังคงปวารณาตนที่จะทำกิจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ ต่อไปตามแต่โอกาสจะอำนวย

 

ขอ ‘เป็นกำลังใจ’ ให้ทุกท่านในการทำภารกิจต่อไปอย่างเต็มความสามารถ

 

ขอกราบอาราธนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระเดชาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ได้โปรดคุ้มครองทุกท่านให้ประสบความสุขและสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว มีครอบครัวอบอุ่น มีสุขภาพเข้มแข็งเสมอ และสามารถเป็นผู้ที่ทั้งทำให้ประชาชน ‘ชื่นใจ’ และเป็นผู้สามารถส่งมอบ ‘แรงบันดาลใจ’ ให้สังคมได้อย่างต่อเนื่องไปเป็นทอดๆ ตลอดทุกรุ่นและตลอดไปครับ

 

ด้วยรักและนับถือ

 

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

 

8 พ.ค. 2562

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising