×

รพ.วิมุต เปิดศูนย์ส่องกล้องและหน่วยเฉพาะทางการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหาร หลังพบเป็นหนึ่งในโรคซับซ้อนที่มีอัตราผู้เสียชีวิตสูง

03.07.2023
  • LOADING...

โรคทางเดินอาหารและตับถือเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่อาจมาเยือนทุกคนได้อย่างไม่รู้ตัว อาการเจ็บป่วยอย่างเช่น แสบยอดอก กลืนลำบาก ปวดท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย หรือการขับถ่ายที่ไม่ปกติ หากไม่สังเกตและเข้าปรึกษาแพทย์ทันแล้ว อาการอาจเรื้อรัง ก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนหรือมีความรุนแรงขึ้นจนอันตรายถึงชีวิตได้

 

ปัจจุบันมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทยพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชาย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้จะสามารถป้องกันหรือช่วยให้ตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

กลายเป็นที่มาที่โรงพยาบาลวิมุตได้เปิดศูนย์ส่องกล้องและหน่วยเฉพาะทางการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหาร (Endoscopy & GI Motility Unit) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์การให้บริการทางการแพทย์สำคัญแก่ผู้ป่วย เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ครบครันมากที่สุดในประเทศไทย

 

“เทคโนโลยีที่นำมาใช้ที่ศูนย์ฯ จะสามารถให้การรักษาและการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารและตับต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยจำนวนมาก” นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต กล่าว

 

ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะรองรับฐานผู้ป่วยกลุ่มโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ซึ่งตอนนี้เริ่มพบมากขึ้นในกลุ่มคนอายุน้อยลง โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานคนรุ่นใหม่ ซึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่รีบเร่งและเป็นหนึ่งในโรคซับซ้อนที่อัตราผู้เสียชีวิตสูง

 

นพ.กุลเทพ รัตนโกวิท แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร หัวหน้าศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลวิมุต ย้ำว่า เทคโนโลยีส่องกล้องฯ มีมาไม่ต่ำกว่า 30 ปีแล้ว แต่ในไทยมีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้อยู่ราว 10 คน

 

“นอกเหนือจากการใช้ความชำนาญเฉพาะทางของแพทย์แล้ว การฟังก์ชันด้านเทคโนโลยีจีไอโมทิลิตี้เข้ามาช่วยจะยังเสริมความแม่นยำในการวินิจฉัยเพื่อรับการรักษาด้วย” 

 

นอกจากลูกค้าคนไทยแล้ว โรงพยาบาลวิมุตมีแผนขยายฐานไปสู่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าจากประเทศต่างๆ เดินทางมารักษา ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา จีน อินเดีย และอื่นๆ รวมถึงกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ทางเดินอาหารและตับ 

 

โดยมีอัตรากลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเติบโตสูงขึ้นคิดเป็น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดว่าหลังจากเปิดศูนย์ส่องกล้องและหน่วยเฉพาะทางการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหารอย่างเป็นทางการแล้ว จะมียอดเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีก

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising