×

รายงานธนาคาร DBS คาด เศรษฐกิจเวียดนามจะโตแซงสิงคโปร์ใน 10 ปี ชี้สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน เอื้อประโยชน์ต่อเวียดนาม

29.05.2019
  • LOADING...
Vietnam's Economy Could Soon Be Bigger Than Singapore

นักเศรษฐศาสตร์ธนาคาร DBS ในสิงคโปร์คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามจะเติบโตจนมีขนาดใหญ่กว่าสิงคโปร์ภายในปี 2029 โดยอัตราการขยายตัวจะอยู่ที่ประมาณ 6-6.5% ตลอดช่วง 10 ปีข้างหน้า ด้วยแรงขับเคลื่อนจากเงินลงทุนที่ไหลเข้าจากต่างประเทศ และกำลังการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า

 

เออร์วิน เซียะ เศรษฐกรแห่งธนาคาร DBS ระบุว่า หากเวียดนามยังคงรักษาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจได้รวดเร็วเช่นนี้ต่อไป เวียดนามจะแซงหน้าสิงคโปร์ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าภายใน 10 ปีข้างหน้านี้ เพราะคาดว่า GDP ของสิงคโปร์จะขยายตัวที่อัตรา 2.5% ต่อปี  

 

ปัจจุบัน GDP ของเวียดนามมีมูลค่าประมาณ 2.24 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 69% ของขนาดเศรษฐกิจสิงคโปร์ (3.24 แสนล้านเหรียญสหรัฐ)

 

รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าว่า GDP ของประเทศจะขยายตัวถึง 6.8% ในปีนี้ และคาดว่าจะเติบโตอย่างมั่นคงเป็นเวลาอีกหลายปี ด้วยข้อได้เปรียบด้านตลาดแรงงานที่เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว

 

นอกจากนี้การเมืองที่มีเสถียรภาพของเวียดนามยังเป็นปัจจัยที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้ดีอีกด้วย

 

เซียะยังมองว่า เวียดนามจะได้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เพราะมีแนวโน้มที่เงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศจะไหลจากจีนเข้าเวียดนามมากขึ้น และมีสัญญาณด้วยว่าจีนกำลังย้ายฐานการลงทุนไปยังตลาดในภูมิภาค ขณะที่เวียดนามมีความได้เปรียบเรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับจีน นอกจากนี้เวียดนามยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค และมีข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศ    

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories