×

มหาเถรสมาคมเสนอยูเนสโกให้ กรมพระยาวชิรญาณฯ สังฆราชพระองค์ที่ 10 เป็นบุคคลสำคัญของโลก

06.09.2018
  • LOADING...

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้รับทราบการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในปี 2564 ตามที่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเสนอ

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นประกาศยกย่องพระเกียรติคุณที่ทรงมีพระคุณูปการทั้งด้านการศาสนา การบริหารการจัดการคณะสงฆ์ และการศึกษาของประเทศชาติ ทั้งยังทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทรงพัฒนาหลักสูตรนักธรรม มีพระนิพนธ์ด้านวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศปรากฏทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

โดยจะมีการทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอมายังคณะกรรมการแห่งชาติภายในเดือนนี้ จากนั้นจะมอบแบบฟอร์มการเสนอพระนามเข้ารับการพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษ และกำหนดให้ยื่นแบบฟอร์มในเดือนพฤศจิกายน ก่อนคณะกรรมการจะพิจารณาเพื่อเสนอต่อยูเนสโกในเดือนมกราคมปีหน้า เพื่อให้ทันการพิจารณาประกาศรายชื่อของยูเนสโกช่วงปลายปีหน้า

 

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลสำคัญของโลกในส่วนของคนไทยนั้น ก่อนหน้านี้ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2560 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้มีมติให้ประกาศยกย่อง นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา โดยจะมีการฉลอง 100 ปีชาตกาล นายกำพล วัชรพล ในปี 2562

 

ภาพ: dhamma.serichon.us

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising