×

ชาวอุดรม่วนคัก พร้อมใจเดินขบวนอุดรไพรด์ส่งท้าย Pride Month

26.06.2023
  • LOADING...

ชาวอุดรธานีพร้อมใจเฉลิมฉลองส่งท้าย Pride Month (เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQIA+) จัดกิจกรรมและการเดินขบวนพาเหรดงานไพรด์ ‘UDON On Pride’ เป็นปีที่สองอย่างคึกคัก มีทั้งประชาชนทุกเพศทุกวัย ภาครัฐและเอกชนร่วมงานพร้อมเรียกร้องให้อุดรธานีเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่โอบรับทุกคนอย่างเท่าเทียมในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน (25 มิถุนายน)

 

งาน UDON Pride หรือ ‘อุดรไพรด์’ ถือเป็นงานไพรด์เพื่อประชาชน โดยเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนหลากหลายกลุ่มภายในจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มอุดรพอกันทีเป็นแม่งานหลัก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเยาวชนชาวอุดรธานีบอกว่าดีใจที่อุดรธานีมีงานไพรด์ภายในจังหวัดของตนเอง

 

ขบวนพาเหรดอุดรไพรด์เริ่มเดินขบวนจากทุ่งศรีเมืองไปสู่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี (ข้างหนองประจักษ์) ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลักของงานวันนี้ ภายในขบวนนั้นประชาชนหลากหลายเพศและวัยเข้าร่วม ทั้งกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กลุ่มนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน กลุ่ม TRAns Man Peers (TRAMP) กลุ่มอุดรพอกันที เครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสาน (IGDN) กลุ่ม ทีค – พลังทรานส์ (TEAK) มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ เทศบาลนครอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี พรรคก้าวไกล และภาคเอกชน พร้อมใจกันมาร่วมเดินพาเหรดในวันนี้

 

หนึ่งในข้อเรียกร้องของคณะผู้จัดงานอุดรไพรด์ก็คือจังหวัดอุดรธานีต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยโอบรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) และบุคคลทุกกลุ่มว่าเป็นประชาชนคนไทยที่สามารถใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ความพิการ ชาติพันธุ์ เป็นต้น ทุกคนสามารถมีความภาคภูมิใจในตนเองได้ นอกจากนี้คณะผู้จัดงานหวังว่างานไพรด์จะเป็นวาระสำคัญประจำจังหวัดที่จะเกิดขึ้นทุกปี และร่วมผลักดันกฎหมายสิทธิความเท่าเทียมทางเพศของไทย

 


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising