×

ในวันที่สถานการณ์รอบตัวยังผันผวน จะวางแผนชีวิตและการเงินอย่างไรให้มั่นคง [Advertorial]

07.07.2021
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

  • ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าอีกนานแค่ไหนสถานการณ์ที่ผันผวนในตอนนี้จะคลี่คลาย และจะใช้เวลาอีกเท่าไรชีวิตปกติสุขที่เคยมีจะกลับมา การวางแผนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ครอบครัวในเวลานี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสุด
  • หนึ่งในทางเลือกสำหรับคนที่มองหาตัวช่วยวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวและยังเหมาะกับสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้ก็คือ ประกันชีวิต ‘ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์’ ให้ผลตอบแทนด้วยเงินคืนทุกปี 8% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ 87 ปี ส่งต่อผลตอบแทนด้วยเงินก้อน 888% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นเมื่อครบกำหนดสัญญา ไม่ต้องเสียภาษีจากผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี แต่คุ้มครองนานจนถึงอายุ 88 ปี แถมยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วย
  • ข้อเสนอสุดพิเศษ รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 10 เท่า เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต ttb reserve เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในงานสัมมนาสาธารณะปี 2562 เรื่อง ‘สังคมอายุยืน: แข่งขันได้ และอยู่ดี มีสุข ได้อย่างไร?’ พบว่า อายุเฉลี่ยของคนทั่วโลกจะสูงขึ้นจาก 75 ปี เป็น 100 ปี และในประเทศไทยปี 2560 พบคนไทยอายุยืนกว่า 100 ปี 9,041 คน หากดูจากความก้าวหน้าด้าน Health Tech มากมาย ก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะแก่ช้าลง อายุยืนขึ้น แต่ใครจะการันตีได้ว่าระหว่างคุณที่เป็นหัวหน้าครอบครัวกับคนที่คุณรักใครจะมีชีวิตยืนยาวกว่ากัน

 

เมื่อเราตระหนักกันดีว่าชีวิตคือความไม่แน่นอน และสิ่งสำคัญสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในวันที่ยังมีแรงสร้างหลักประกันไว้ให้คนที่รัก เป้าหมายคือ ทำอย่างไรจึงจะวางแผนทางการเงินอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงระยะยาวให้กับครอบครัวที่รักได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ลูกๆ ได้รับการศึกษาที่ดี พร้อมสำหรับการสร้างครอบครัวใหม่ และมั่นคงไปจนถึงรุ่นหลาน

 

ไหนจะความผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวโน้มภาวะเงินเฟ้อในอนาคตที่ทำให้ค่าเงินมีมูลค่าลดลง ส่งผลให้ข้าวของแพงขึ้น หรือรูปแบบที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว สิ่งเหล่านี้อาจทำให้การวางแผนทรัพย์สินระยะยาวเพื่ออนาคตของคนที่คุณรักไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 

 

เลือกเครื่องมือวางแผนชีวิตและการเงินระยะยาว เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนที่คุณรัก

การบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ให้งอกเงยด้วยการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบเงินคืนที่ได้รับแน่นอนทุกปี จึงเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มองหาตัวช่วยวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมี Passive Income หรือรายได้ที่ต้องลงมือสร้างในช่วงแรก แต่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว เช่น การลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง แม้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงที่จะมีโอกาสขาดทุนและได้รับผลตอนแทนที่ไม่แน่นอนก็สูงตามไปด้วย การซื้อที่ดินก็มีภาระทางภาษี เมื่อเทียบกับการวางแผนทางการเงินอย่างการซื้อประกันชีวิต ‘ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์’ ดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกับยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวนเช่นนี้ ที่ให้ทั้งความคุ้มครองและยังส่งต่อความมั่นใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินให้กับคนที่คุณรัก ที่สำคัญการันตีผลตอบแทนทุกปี สร้าง Passive Income ในรูปแบบผลตอบแทนที่แน่นอน มั่นใจได้ว่าจะคุ้มครองดูแลให้ลูกหลานของคุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเรียนจบ เริ่มทำงาน หรือสร้างครอบครัว ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการวางแผนชีวิตและการเงินระยะยาวที่ปราศจากความเสี่ยงสำหรับบุตรหลาน หรือหัวหน้าครอบครัวที่มองหาเครื่องมือทางการเงินที่การันตีผลตอบแทนทุกปี และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถดึงเงินก้อนออกมาใช้ในช่วงชีวิตที่ต้องการได้ เช่น เงินก้อนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ เงินทุนเริ่มธุรกิจ เงินก้อนเพื่อดาวน์บ้าน เป็นต้น

 

ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์

 

‘ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์’ มั่นใจในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตของคุณและครอบครัว

จุดเด่นของ ‘ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์’ ที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องการการันตีผลตอบแทนที่แน่นอน ช่วยให้คุณจัดสรรความมั่นคงได้อย่างชัดเจน โดยแผนความคุ้มครองนี้จะจัดสรรผลตอบแทนทุกปีเป็นเงินคืน 8% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นจนถึงอายุ 87 ปี และเมื่อถึงวันที่คุณอายุครบ 88 ปี ซึ่งครบสัญญา ผลตอบแทนจะถูกส่งต่อให้ลูกของคุณด้วยเงินก้อนสูงถึง 888% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ความพิเศษของแผนประกันนี้ยังออกแบบมาให้คุณสามารถซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกคุณได้ นั่นหมายความว่าผลตอบแทนเป็นเงินคืน 8% ทุกปี ลูกของคุณจะเป็นผู้ได้รับไปจนถึงอายุ 87 ปี และเมื่อครบกำหนดสัญญา ผลตอบแทนได้ถูกส่งต่อไปให้หลานของคุณนั่นเอง 

 

ความคุ้มครองยังครอบคลุมไปถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ประกันชีวิต ‘ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์’ คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และถ้าหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 6,400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นตามข้อกำหนดในกรมธรรม์

 

ที่สำคัญ หมดกังวลเรื่องภาษีไปได้เลย เพราะผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนรายปี หรือเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญาก็ไม่ต้องเสียภาษี เริ่มต้นวางแผนได้ง่ายๆ เพราะไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ จ่ายเบี้ยประกันภัยแค่ 8 ปี แต่คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 88 ปี ด้วยทุนประกันภัยเริ่มต้น 2 แสนบาท และสูงสุดถึง 5.5 ล้านบาท  

 

 

ทีทีบีมอบข้อเสนอสุดพิเศษ เพื่อให้การวางแผนการเงินสำหรับคนพิเศษของคุณเป็นเรื่องพิเศษที่สุด

และเพื่อให้การวางแผนความมั่นคงทางการเงินเพื่อครอบครัวที่คุณรักกลายเป็นเรื่องสุดพิเศษ ทีทีบีจึงมอบโซลูชันทางการเงินเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนความมั่งคั่ง ด้วย ‘ttb reserve’ บัตรเครดิตใบแรกจากทีทีบี ที่มาพร้อมโปรแกรมแลกคะแนนเหนือระดับ สำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิต ‘ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์’ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต ttb reserve ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษถึง 10 เท่าจากการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป และยังสามารถนำมาแลกเครดิตเงินคืนหรือจะแลกรับของรางวัลใน ttb reserve catalog ในมูลค่าที่สูงที่สุดได้เช่นกัน

 

ผู้ที่สนใจแผนประกัน ‘ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์’ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ทีทีบี ทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ tmbbank.com/thetreasure/story/fb/KOL

หรือ ttb Contact Center โทร. 1428

 

หมายเหตุ:

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising