×

รายงานค้ามนุษย์สหรัฐฯ 2022: ไทยขยับขึ้น Tier 2 สำเร็จ หลังตกไปอยู่กลุ่มที่ต้องจับตามอง

20.07.2022
  • LOADING...
TIP Report 2022

TIP Report 2022

 

นี่คือภาพรวมของกลุ่มดินแดนในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2022 ที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลก โดยในปีนี้ไทยขยับกลับมาอยู่ที่ระดับ Tier 2 ได้สำเร็จ หลังจากปี 2021 ตกไปอยู่กลุ่มที่ต้องจับตามองอย่าง Tier 2 Watch List 

 

โดยมีประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่าง สปป.ลาว อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับไทยในปีนี้ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านย่านอาเซียนของไทย มีเพียงสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เท่านั้น ที่ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม Tier 1 หรือกลุ่มที่รัฐบาลพยายามแก้ไขและตรวจสอบอย่างจริงจัง จนอัตราการลักลอบค้ามนุษย์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ส่วนอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watch List

 

ขณะที่ บรูไน กัมพูชา และเวียดนาม หล่นจากระดับ Tier 2 Watch List เมื่อปีที่แล้ว ไปอยู่ใน Tier 3 หรือกลุ่มประเทศที่รัฐบาลดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของสหรัฐฯ ไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งทางการสหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือ ที่มิใช่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการค้าได้ รวมทั้งอาจถูกสหรัฐฯ คัดค้านความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก โดยอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านในย่านอาเซียนอีกสองประเทศที่เหลืออย่างเมียนมาและมาเลเซีย อีกทั้งมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียก็อยู่ในกลุ่ม Tier 3 เช่นเดียวกัน โดยมี ลิเบีย โซมาเลีย เยเมน เป็น 3 ประเทศที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องเฝ้าระวัง และติดตามเป็นพิเศษ (Special Case)

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising