×

ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว แจกเงิน 1,000 บาท พร้อมแคชแบ็ก 15% มาก่อนได้ก่อน จำกัด 10 ล้านคน

20.08.2019
  • LOADING...
อุตตม สาวนายน

20 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

 

ทั้งนี้ในส่วนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ได้สิทธิ์จำนวน 10 ล้านคนแรก จะได้สิทธิ์รับเงิน 1,000 บาทต่อคน และได้สิทธิ์รับแคชแบ็กร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาท (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) 

 

อุตตมกล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะให้ธนาคารกรุงไทยจัดงานสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้ตามร้านที่ร่วมมาตรการ เพราะเราต้องการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ต้องการ 

 

สำหรับการท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองตามบัตรประชาชน การลงทะเบียนจะเป็นแบบมาก่อนได้ก่อน ไม่ใช้ระบบสุ่ม ซึ่งผู้ที่ได้สิทธิ์รับเงิน 1,000 บาทก็จะได้สิทธิ์รับแคชแบ็ก 15% ด้วย แต่บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สิทธิ์รับเงิน 1,000 บาท จะไม่สามารถใช้สิทธิ์แคชแบ็กได้

 

สำหรับผู้มาลงทะเบียนแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์ แต่จะไม่มีบทลงโทษ เพราะวัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับผู้มาลงทะเบียน 10 ล้านคนแรก โดยสามารถใช้ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามภูมิลำเนาตนเองตามบัตรประชาชน มีขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ททท. ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยผู้ลงทะเบียนต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรประชาชน

2. ได้รับ SMS ยืนยันหลังลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ

3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ เพื่อรับสิทธิ์ โดยจะได้รับสิทธิ์ 2 ต่อ 

  • ต่อที่ 1 คือ ได้เงิน 1,000 บาทต่อคน เพื่อซื้อสินค้ากับร้านที่ร่วมมาตรการ ซึ่งต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้
  • ต่อที่ 2 คือ รับแคชแบ็กร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาท (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) สำหรับใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่น

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising