×

‘TKC’ ประเดิมเทรดตัวแรกของปี 17 ม.ค. นี้ หลังเคาะราคา IPO หุ้นละ 18 บาท นำเงินระดมทุน 1.4 พันล้านบาทใช้หมุนเวียนในโครงการระบบโทรคมนาคม

07.01.2022
  • LOADING...
TKC

บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส หรือ TKC ขึ้นแท่นเป็นหุ้น IPO ตัวแรกของปี 2565 โดย TKC จะเข้าซื้อขายในกระดาน SET วันที่ 17 มกราคมนี้ ด้วยราคาเสนอขายหุ้น IPO หุ้นละ 18 บาท เปิดจองซื้อในวันที่ 7, 10-11 มกราคมนี้ มี บล.คิงส์ฟอร์ด เป็นแกนนำการเสนอขายหลักทรัพย์

 

ทั้งนี้ TKC เป็นผู้ให้บริการรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) โดยออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ พัฒนาซอฟต์แวร์ และบำรุงรักษาในสายงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunications) ระบบสื่อสารข้อมูล (Data Communications) และระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) รวมถึงให้บริการงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 78 ล้านหุ้น คิดเป็น 26% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO โดยจะจัดสรรให้บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 58.50 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่เกิน 11.70 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เกิน 7.80 ล้านหุ้น

 

ในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ มี บล.คิงส์ฟอร์ด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 2 แห่ง คือ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ กำหนดเปิดจองซื้อวันที่ 7, 10-11 มกราคม และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 17 มกราคม 2565 

 

ราคาเสนอขายหุ้น IPO หุ้นละ 18 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 17.54 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

 

สยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ TKC กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประมาณ 1,404 ล้านบาท นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น โครงการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ (Transmission Networks) ระบบศูนย์ข้อมูลหลัก ศูนย์ข้อมูลสำรอง ระบบคลาวด์ Smart Solutions ระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลและระบบตรวจสอบเฝ้าระวัง และการบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงงานบริการเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องภายในปี 2565-2566  

 

“การเข้าจดทะเบียนใน SET ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ TKC มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการเติบโตรองรับความต้องการของลูกค้า โดยคาดว่าธุรกิจโทรคมนาคมจะขยายตัวรับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในเรื่อง Thailand 4.0 เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้มีการลงทุนในเทคโนโลยี 5G และการก่อสร้างระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสารชนิดต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น” สยามกล่าว 

 

TKC เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญด้านการวางระบบเครือข่ายสื่อสารและเทคโนโลยี โดยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเครือข่ายสารสนเทศชั้นนำระดับโลก เช่น Huawei, Nokia, Cisco, Verint, Oracle, Netka System, Xovis, Fortinet เป็นต้น บริษัทวางกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นที่หนึ่งในธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน ครอบคลุมด้านโทรคมนาคมและไอซีที โดยตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านเหล่านี้ในอีก 1-3 ปีข้างหน้า

 

ผลประกอบการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,669.65 ล้านบาท, 4,907.25 ล้านบาท และ 2,881.92 ล้านบาทตามลำดับ มีกำไรสุทธิ 216.50 ล้านบาท, 423.03 ล้านบาท และ 232.85 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.90%, 8.62% และ 8.09% ตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากการบริหารต้นทุนที่ดี ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น ประกอบกับความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดีขึ้น

 

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2564 มีรายได้รวม 1,835.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 20.06% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 191.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.41%

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising