×

‘เงินติดล้อ’ ปักหมุดเทรดวันแรก 10 พ.ค. นี้ เตรียมสรุปราคา IPO ครั้งสุดท้าย และประกาศผลจองหุ้น 28 เม.ย. มั่นใจผลดำเนินงานโตต่อเนื่อง

16.04.2021
  • LOADING...
‘เงินติดล้อ’ ปักหมุดเทรดวันแรก 10 พ.ค. นี้ เตรียมสรุปราคา IPO ครั้งสุดท้าย และประกาศผลจองหุ้น 28 เม.ย. มั่นใจผลดำเนินงานโตต่อเนื่อง

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก 10 พฤษภาคมนี้ หลังจากประกาศราคา IPO และผลการจัดสรรหุ้นแก่นักลงทุนทั่วไปอย่างเป็นทางการวันที่ 28 เมษายนนี้ มั่นใจนักลงทุนทั่วไปตอบรับดี พร้อมชูจุดเด่นเป็นหุ้นเติบโตสูง โดยธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถมีแนวโน้มขยายตัว 15-20% ต่อเนื่อง 3 ปี ขณะที่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยเติบโตกว่า 40% ต่อเนื่อง 2 ปี 

 

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TIDLOR กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมาก และเชื่อมั่นว่าภายหลังจากตลาดแล้ว บริษัทจะสามารถนำเงินระดมทุนมาต่อยอดด้านนวัตกรรมการเงิน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า ทั้งในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ และอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัย 

 

วีรภัทร์ วิริยะโกวิทยา ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน TIDLOR กล่าวว่า รายได้รวมในปี 2563 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 10,500 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,416 ล้านบาท และในอีก 2-3 ปีจากนี้ เชื่อว่า TIDLOR จะมีผลประกอบการที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถคาดว่าจะเติบโต 15-20% เป็นอย่างต่ำ ขณะที่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะเติบโตได้มากกว่า 40% และโตได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในปัจจุบันเป็นตลาดที่ใหญ่ มีความต้องการจากผู้บริโภคอยู่อีกมาก สะท้อนจากการที่มีผู้ประกอบการรายเล็กอยู่จำนวนมากในตลาด อย่างไรก็ตาม จากนี้จะมีกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามากำกับดูแลตลาดให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กอาจจะค่อยๆ ลดจำนวนลง เพราะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของฝ่ายกำกับได้ยากกว่ารายใหญ่หรือผู้มีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากได้ ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตของ TIDLOR ที่มีฐานการเงินแข็งแกร่ง มี Credit Cost เพียง 1.2% และสัดส่วนเงินสำรองต่อหนี้เสียสูงถึง 325% 

 

เช่นเดียวกับตลาดนายหน้าประกันภัยที่มีขนาดใหญ่ มีผู้ประกอบการรายเล็กจำนวนมาก และยังไม่มีผู้ประกอบรายใดรายหนึ่งชี้นำตลาดได้อย่างแท้จริง จึงเป็นโอกาสของ TIDLOR 

 

อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานตลาดหุ้น บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ในการเสนอขายหุ้น IPO ของ TIDLOR ได้เลือกวิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เนื่องจากต้องการให้ประชาชนโดยทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงความเป็นเจ้าของหุ้น TIDLOR ด้วย

 

โดย TIDLOR เสนอขายหุ้นสามัญไม่เกิน 907.42 ล้านหุ้น มาจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ไม่เกิน 210.81 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิม ไม่เกิน 696.61 ล้านหุ้น ซึ่งมาจากผู้ถือหุ้นเดิมคือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เกิน 284.14 ล้านหุ้น และจาก Siam Asia Credit Access ไม่เกิน 412.46 ล้านหุ้น

 

นอกจากนี้ กรณีความต้องการหุ้นล้น จะมีการจัดสรรหุ้นกรีนชูไม่เกิน 136.11 ล้านหุ้น มาจัดสรรเพิ่มให้นักลงทุนด้วย 

 

สำหรับนักลงทุนรายย่อย TIDLOR จัดสรรหุ้นไว้ 46.5 ล้านหุ้น โดยจองผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวแทนจำหน่าย 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดวันจองหุ้นตั้งแต่ 22 เมษายนนี้ เวลา 09.00 น. ถึง 26 เมษายน เวลา 16.00 น. 

 

การจัดสรรหุ้นจะใช้วิธี Small Lot First กำหนดยอดจองซื้อหุ้นขั้นต่ำที่ 1,000 หุ้น ที่ราคา 36.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 36,500 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่จองซื้อต่อหนึ่งใบจอง นักลงทุนรายย่อยที่จองซื้อและชำระเงินครบถ้วนจะได้รับจัดสรรหุ้นในรอบแรกเป็นจำนวนขั้นต่ำที่ 1,000 หุ้น จากนั้นจะได้รับการจัดสรรเพิ่มรอบละ 100 หุ้นต่อราย ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจำนวนหุ้นเบื้องต้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยจะครบตามจำนวนที่กำหนด 

 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรและรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรผ่านทาง www.settrade.com รวมถึงราคาเสนอขายหุ้น IPO จริงในวันที่ 28 เมษายนนี้ จากนั้นคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 10 พฤษภาคมนี้

 

“สำหรับการจองหุ้น IPO ของนักลงทุนรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย แนะนำให้ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ 100% เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกใหักับนักลงทุนเอง” 

 

สำหรับการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน TIDLOR และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ได้ร่วมลงนามในสัญญาลงทุนในหุ้นกับนักลงทุนสถาบันคุณภาพที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศที่เป็น Cornerstone Investors รวม 32 ราย โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 22,800 ล้านบาท ที่ราคา 36.50 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้น หรือคิดเป็นประมาณ 69.0% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) 

 

ทั้งนี้ IPO ของหุ้น TIDLOR จะมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 35,481-38,090 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ซึ่งนับเป็น IPO ของหุ้นในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุด 5 อันดับแรกในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย 

 

“ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 34.00-36.50 บาทต่อหุ้น กำหนดโดยการ Bookbuilding จากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั่วโลก ซึ่งนับเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ยังประเมินตามมิติของ P/E ของ TIDLOR ซึ่งต้องเทียบเคียงกับทั้งบริษัทที่ทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัยประกอบกัน”​

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories