×

บรรยากาศวันที่ 3 ของการอภิปราย พ.ร.ก. กู้เงินฯ แก้ปัญหาโควิด-19

29.05.2020
  • LOADING...

บรรยากาศการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝั่งรัฐบาลสลับหมุนเวียนอภิปรายเนื้อหาของพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยคาดว่าจะสามารถเสร็จสิ้นการอภิปรายได้ภายในวันนี้

 

สำหรับการประชุมสภาฯ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีวาระด่วนคือ พ.ร.ก. กู้เงินฯ จำนวน 3 ฉบับ และ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย 1 ฉบับ โดยกฎหมายทั้ง 4 ฉบับตราขึ้นเพื่อนำเงินงบประมาณมาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งการเยียวยาประชาชน การช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ และการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ใช้วิธีพักการประชุมแทนการปิดประชุมในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม โดยเริ่มต้นประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 น. และพักการประชุมในเวลา 20.00 น. ซึ่งจะถือว่าการประชุมในวันถัดมาเป็นการประชุมคราวเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องตรวจนับองค์ประชุมใหม่ทุกวัน

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 


 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories