×

แห่เทียนพรรษาตระการตาที่ไอคอนสยาม

โดย THE STANDARD TEAM
12.07.2019
  • LOADING...
The ICONIC Candle Festival

ไอคอนสยาม จัดงาน ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง ‘The ICONIC Candle Festival’ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาของไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยนำประติมากรรมต้นเทียนมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง และจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนในเขตเมืองหลวง คนรุ่นใหม่ และนักท่องเที่ยว ได้มาชื่นชมความวิจิตรงดงามของประเพณีไทย

 

ภายในงานมีประติมากรรมต้นเทียนขนาดยักษ์แกะสลักอันวิจิตรงดงาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2561 จากจังหวัดอุบลราชธานี ขนาดความสูงกว่า 5 เมตร ผลงานของอาจารย์วีระ มีสุข ครูช่างแกะสลักเทียน ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ ตอนพระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต ประดับรายล้อมด้วยต้นเทียนตัวแทนวัดใน 77 จังหวัด

 

The ICONIC Candle Festival

The ICONIC Candle Festival

 

พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำ ‘แท่งเทียนบาท’ หรือเทียนแท่งที่ใช้สำหรับจุดบูชาพระรัตนตรัย มาร่วมทำบุญบริจาค โดยไอคอนสยามจะนำต้นเทียน 77 แท่ง พร้อมเทียนที่ได้รับบริจาคไปถวายให้แก่วัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด งานมีตั้งแต่วันนี้-17 กรกฎาคม 2562 บริเวณริเวอร์ พาร์ค 

 

The ICONIC Candle Festival

The ICONIC Candle Festival

The ICONIC Candle Festival

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories