×

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชี้ปริมาณน้ำยังเพียงพอให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง 38 จังหวัด

02.12.2019
  • LOADING...

วันนี้ (2 ธันวาคม) ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวถึงสถานการณ์น้ำบาดาลขณะนี้ ปริมาณน้ำที่ใช้ได้โดยไม่กระทบกับการรักษาสมดุลพื้นดิน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดินทรุด ยังมีปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ของปริมาณที่ใช้ได้ หรือเหลือใช้ได้อีกประมาณ 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอที่จะนำมาช่วยสนับสนุน ซึ่งประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สามารถไปใช้น้ำจากจุดจ่ายน้ำถาวรที่มีอยู่ 140 จุดทั่วประเทศได้ทันที 

 

ทั้งนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้งให้ประชาชนทั่วประเทศ ทันทีที่ได้รับข้อมูลมีพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะร่วมกับทางจังหวัด เข้าสำรวจพื้นที่หาจุดที่สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ได้รับข้อมูลว่าพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 38 จังหวัด สำรวจหมู่บ้านเกือบ 3,000 หมู่บ้านที่จะขาดน้ำประปา โดยพบจุดที่จะเจาะบ่อน้ำในชุมชนเพิ่มอีกหลายสิบจุด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่นเดียวกับการขุดเจาะน้ำบาดาลเร่งด่วนเพื่อการเกษตรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้

 

หากประชาชนมีข้อสงสัยต้องการติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สามารถโทรติดต่อที่เบอร์ 02 666 7000 หรือ Call Center 1310 กด 4

 

นอกจากนี้ศักดิ์ดายังกล่าวถึงน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมว่า จากการประเมินไม่น่ามีปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพราะมีแหล่งน้ำทุนสำรองอยู่แล้ว

 

อย่างไรก็ตาม ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการสำรวจแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อทำเป็นแหล่งน้ำทุนสำรองให้กับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories