×

รู้หรือไม่ องค์กรของคุณกำลังสูญเสียรายได้มหาศาลจากการมองข้ามความสำคัญของสุขภาพพนักงาน [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
12.06.2019
  • LOADING...

คุณรู้ไหมว่าในแต่ละปี องค์กรของคุณสูญเสียรายได้จากการมองข้ามความสำคัญในเรื่องสุขภาพพนักงานไปมากเท่าไร

 

เรื่องหนึ่งที่ทุกๆ องค์กรควรหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ ‘สุขภาพของคนในองค์กร’ ที่พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนฟันเฟืองหลักเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณรู้ไหมว่าองค์กรในประเทศไทยสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยกว่า 6,169,237 บาทต่อองค์กรต่อปี* ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปนั้นเนื่องมาจากการลาป่วย ขาดงาน หรือป่วยขณะทำงานของพนักงาน ทั้งยังทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานถดถอยลงไปอีก

 

จากการสำรวจองค์กรในประเทศไทยกว่า 146 องค์กรของโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality เมื่อปีที่แล้ว พบว่าปัจจัยหนึ่งที่หลายๆ องค์กรมองข้ามไปนั้นคือการทำให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเพื่อจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด แน่นอนว่าคุณภาพในการทำงานย่อมสอดคล้องไปกับคุณภาพชีวิตที่คุณจะต้องแลกมา พนักงานทุกคนต่างอาจจะต้องดูแลทั้งตัวเอง ทั้งงาน จนอาจทำให้สูญเสียสมดุลของชีวิตพวกเขาได้ และปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลไปถึงคุณภาพของการทำงานที่ย่อมส่งผลต่อภาพรวมขององค์กรและเกิดผลเสียตามมาในอนาคตได้

 

ถ้าหากเรื่องสุขภาพของพนักงานในองค์กรไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นเรื่องเป็นราว มันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นปัญหาเรื้อรังได้ จากการสำรวจปีที่แล้วของโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality พบว่าพนักงานในองค์กร 39% มีการออกกำลังน้อยกว่า 150 นาทีใน 1 สัปดาห์ และ 45% นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ในขณะที่ 47% มีความเครียดเรื่องงาน และมากกว่า 84% รับประทานอาหารที่ไม่สมดุลตามหลักโภชนาการ ซึ่งฟังดูแล้วเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับคุณภาพชีวิตของพนักงานออฟฟิศมากๆ

 

 

แต่การดูแลสุขภาพของพนักงานอาจไม่ใช่งานถนัดขององค์กรทุกองค์กร ดังนั้น เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality เป็นปีที่ 2 โครงการดีๆ ที่สำรวจสุขภาพระดับองค์กรบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาองค์กรที่มีสุขภาพเป็นเลิศในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลรายงานสุขภาพขององค์กร เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality นี้ริเริ่มขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเอไอเอ เป็นโครงการที่จะทำการสำรวจสุขภาพของพนักงานในองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้องค์กรมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2560 ในออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนในบ้านเรานั้นเพิ่งจะริเริ่มเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีองค์กรเข้าร่วมถึง 146 องค์กร และในปีนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนองค์กรที่เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้นกว่าเท่าตัว เพราะสุขภาพของพนักงานคือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้องค์กรในประเทศไทยมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ด้านสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงานได้

 

ความพิเศษของโครงการในปีนี้คือ เอไอเอ ประเทศไทย ได้เพิ่มรางวัลที่จะมอบให้แก่แต่ละประเภทองค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็ก (พนักงาน 20-249 คน) ขนาดกลาง (พนักงาน 250-999 คน) และขนาดใหญ่ (พนักงาน 1,000 คนขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

  • Healthiest Workplace รางวัลสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพที่สุด
  • Healthiest Employer รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด
  • Healthiest Employee รางวัลองค์กรที่มีพนักงานที่มีสุขภาพดีที่สุด
  • Most Improved Workplace รางวัลสถานที่ทำงานที่มีการพัฒนาการดีเด่น โดยรางวัลนี้จะมอบให้กับองค์กรที่มีการส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานสุขภาพขององค์กรในปี 2561

 

องค์กรใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งองค์กรที่จะเข้าร่วมต้องมีพนักงานไม่ต่ำกว่า 20 คน โดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://healthiestworkplace.aia.com/thailand/tha/ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2562 และหลังจากนั้นพนักงานในองค์กรนั้นๆ จะต้องทำแบบสำรวจให้เสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมลได้ที่ [email protected] หรือโทร. 0 2783 4090

 

มาร่วมผลักดันองค์กรของคุณให้กลายเป็นองค์กรสุขภาพดีกัน!

 

 

*อ้างอิง: ผลสำรวจจากโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality ปี 2561

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories