×

แบงก์ชาติชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ชะลอต่อเนื่อง หดตัวลงเกือบทุกด้าน

โดย THE STANDARD TEAM
01.08.2019
  • LOADING...
เศรษฐกิจไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ชะลอตัวเกือบทุกด้าน ปัจจัยหลักมาจากอุปสงค์ต่างประเทศเป็นสำคัญ ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังพอขยายตัวได้ แต่ก็ชะลอตัวลงเช่นกัน

 

เมื่อวานนี้ (31 ก.ค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2562 พร้อมระบุว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ชะลอลงจากเดือนก่อน จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกหมวด ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวทั้งรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุน ด้านการส่งออกสินค้า การนําเข้าสินค้า และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่อง สําหรับภาคการท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นสําคัญ ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนยังหดตัวต่อเนื่อง 

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับลดลง สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลตามดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ลดลงมาก ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์ โดยรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

 

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อนในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทนที่หดตัวตามยอดขายยานยนต์ในประเทศและยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ สำหรับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมมีทิศทางชะลอลงตามรายได้รวมลูกจ้างนอก

 

หนี้ครัวเรือนยังเป็นเรื่องที่ ธปท. ให้ความสำคัญ แม้อัตราการว่างงานจะไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่กำลังซื้อลดลง ผู้บริโภคจึงอาจจะต้องดูแลตัวเองด้วย ทั้งนี้ ธปท. จะมีการกำหนดมาตรฐานการให้สินเชื่อในช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนออกมาในเรื่องนี้ ขณะที่ภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวชะลอลง ส่วนรายได้เกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัวเร่งขึ้นจากราคายางและสับปะรดเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลักอื่นๆ ยังหดตัว สะท้อนผลดีของการปรับดีขึ้นของรายได้ภาคเกษตรกรรมที่กระจายตัวไม่ทั่วถึง สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลงต่อเนื่อง

 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างที่หดตัว โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศหดตัวต่อเนื่อง ยกเว้นพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม ขณะที่ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขยายตัวได้ และเครื่องชี้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวในทุกหมวด เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอน หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งรายจ่ายประจำที่หดตัวตามรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ขณะที่รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรขยายตัวได้เล็กน้อย และรายจ่ายลงทุนที่หดตัวตามกรอบงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ปรับลดลง ประกอบกับการเบิกจ่ายงบลงทุนหดตัวจากข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพการลงทุนหลังทบทวนโครงการลงทุนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 

มูลค่าการส่งออกสินค้า หดตัวร้อยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำหดตัวสูงที่ร้อยละ 9.1 เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังชะลอลงต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลง ส่งผลให้การส่งออกในหลายหมวดสินค้ายังคงหดตัว ได้แก่ สินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบที่หดตัวทั้งราคาและปริมาณ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และแผงวงจรรวม สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าว และสินค้าเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางและน้ำตาล อย่างไรก็ดี การส่งออกในบางหมวดสินค้ายังขยายตัวได้ อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วนตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์และยางล้อเป็นสำคัญ

 

มูลค่าการนำเข้าสินค้า หดตัวสูงที่ร้อยละ 9.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำหดตัวที่ร้อยละ 10.5 ตามการนำเข้าที่หดตัวในทุกหมวดสินค้าสำคัญ โดย 1. หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางหดตัวตามการนำเข้าเชื้อเพลิงที่หดตัวทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นบางรายในเดือนนี้ และการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับภาคการส่งออกที่หดตัว 2. หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะหดตัวตามการนำเข้าอุปกรณ์ในหมวดโทรคมนาคม และเครื่องจักรและอุปกรณ์ สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว 3. หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหดตัวโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าไม่คงทน ตามการนำเข้าปลาทูน่าที่ราคาหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน และ 4. หมวดยานยนต์และชิ้นส่วน หดตัวตามการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นสำคัญ สอดคล้องกับการผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่หดตัว ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าสินค้าลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุลสูงขึ้นในเดือนนี้

 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival อย่างไรก็ดี จำนวนนักท่องเที่ยวจีนหดตัวต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน และจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียหดตัวจากผลของฐานสูงในระยะเดียวกับปีก่อน ที่มีการท่องเที่ยวมากขึ้นภายหลังผ่านช่วงการเลือกตั้งในประเทศ ทั้งนี้เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ ภายหลังสถานการณ์ฝุ่นในภาคเหนือคลี่คลายลง

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.87 ชะลอจากร้อยละ 1.15 ในเดือนก่อน ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลง และราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลง ขณะที่ราคาหมวดอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นจากราคาผลไม้และสุกรเป็นสำคัญ สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลตามดุลการค้าที่เกินดุลเพิ่มขึ้น ขณะที่ดุลบริการ รายได้และเงินโอนขาดดุลตามการส่งกลับกำไรและเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ ด้านดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์

 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนตามอุปสงค์ต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยการส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในประเทศโดยรวมยังขยายตัวได้ แต่มีทิศทางชะลอลงเช่นกัน 

 

โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงในเกือบทุกหมวด ยกเว้นในหมวดสินค้าไม่คงทน ด้านเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวทั้งหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายประจำ ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาอาหารสดโดยเฉพาะผักเป็นสำคัญ เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจากไตรมาสก่อนตามดุลการค้าที่ปรับลดลงและฤดูกาลส่งกลับกำไรและเงินปันผล ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories