×

มาริษหารือรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ย้ำมุ่งมั่นทำงานร่วมกันใกล้ชิด หนุนร่วมมือลงทุนเซมิคอนดักเตอร์-พลังงานสะอาด

06.06.2024
  • LOADING...

วานนี้ (5 มิถุนายน) มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับ จีนา ไรมอนโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) และการประชุม IPEF Clean Economy Investor Forum ณ ประเทศสิงคโปร์

 

ทั้งสองฝ่ายย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนไทย-สหรัฐฯ ที่มีมายาวนาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ผลักดันความร่วมมือและโอกาสของการส่งเสริมการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ พลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจดิจิทัล และติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือ สืบเนื่องจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้นำคณะสภาผู้ส่งออกแห่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ (President’s Export Council) เดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อีกทั้งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการดำเนินการของไทย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุน รวมถึงพัฒนาการเกี่ยวกับการที่ไทยสมัครเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)

 

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือใน IPEF และยินดีกับพัฒนาการความคืบหน้า โดยเฉพาะในส่วนของเสาความร่วมมือที่ 3 ด้านเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสาความร่วมมือที่ 4 ด้านเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ทั้งนี้ไทยได้ยื่นสัตยาบันสารเข้าเป็นภาคีความตกลง IPEF ว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสนี้หารือถึงแผนการดำเนินความร่วมมือในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนคุณภาพสูง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

 

อ้างอิง:

  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising