×

กพท. แก้ข้อกำหนดต่างชาติบินเข้าไทยใหม่ ไม่มีเอกสารรับรอง มาถึงต้องตรวจโควิดที่จุดขาเข้า

โดย THE STANDARD TEAM
09.01.2023
  • LOADING...

วานนี้ (8 มกราคม) ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศเพิ่มเติม ข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเป็นมาตรการรับมือกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน และข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นมาตรการที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเพื่อกำหนดวงเงินประกันให้ครอบคลุมการรักษากรณีติดเชื้อใหม่ หลังมีการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารรับรองที่ต้องแสดงก่อนเดินทาง ทำให้ผู้โดยสารในหลายประเทศมีปัญหา เพราะที่ผ่านมาไม่ต้องแสดง ส่งผลต่อการยกเลิกการจองเที่ยวบิน และไม่สามารถรับเงินคืนได้ กพท. จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยออกข้อกำหนดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. ผู้โดยสารอายุมากกว่า 18 ปี ต้องแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือจดหมายจากแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโรคโควิดแล้วไม่เกิน 6 เดือน (180 วัน) ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องมีจดหมายจากแพทย์พร้อมแสดงเหตุผล

 

  1. ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่มีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดโควิดเดินทางกลับเข้าประเทศ จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทย และบวกเพิ่มอีก 7 วัน สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพ หรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน

 

  1. ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางสหประชาชาติ ได้รับการยกเว้นข้อกำหนดประกันสุขภาพ

 

  1. ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและข้อกำหนดประกันสุขภาพ

 

  1. สายการบินต้องตรวจสอบเอกสารตามที่กำหนด หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารตามกำหนดนี้ได้ ผู้โดยสารดังกล่าวอาจจะถูกตรวจการติดเชื้อ ณ จุดขาเข้า

 

  1. สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน

 

  1. ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิดระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

 

ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 00.59 น.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising