×

ชมคลิป: บทสรุปยุทธศาสตร์ประเทศไทย

โดย THE STANDARD TEAM
31.05.2020
  • LOADING...

ต้องปฏิรูปการปกครองการเมืองและระบบราชการแบบใหม่

 

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories