×

ชมคลิป: วิกฤตการณ์น้ำในประเทศไทย กับการใช้น้ำในภาคครัวเรือน

โดย THE STANDARD TEAM
03.07.2020
  • LOADING...

ทรัพยากรน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือนและชีวิตประจำวัน ล้วนมีต้นทุนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้น้ำได้อย่างสะดวก

 

และเพื่อให้มีทรัพยากรน้ำหมุนเวียนเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories