×

‘ไทยเบฟ’ แจ้งทำ Tender Offer ‘โออิชิ’ ในราคา 59.00 บาทต่อหุ้น ก่อนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

11.03.2023
  • LOADING...

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ OISHI ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เตรียมทำ Tender Offer ในราคา 59.00 บาทต่อหุ้น ก่อนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

เอกสารระบุว่า ไทยเบฟ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ไทยเบฟถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 298,720,398 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.66 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด) โดยไทยเบฟมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 76,279,602 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.34 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

ไทยเบฟให้เหตุผลที่ทำ Tender Offer ว่า ปัจจุบันปริมาณการซื้อขายหุ้นของโออิชิในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีไม่มากนัก ไทยเบฟจึงเห็นว่าทำ Tender Offer จะเป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นได้

 

นอกจากนี้กลุ่มไทยเบฟอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ภายในกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 

สำหรับโออิชินั้นได้เริ่มต้นธุรกิจในปี 2542 เมื่อมีการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นโออิชิแห่งแรกในไทย ต่อมาในปี 2546 ได้เปิดตัวชาเขียวญี่ปุ่นพร้อมดื่ม ‘โออิชิ กรีนที’ ก่อนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547 และในปี 2551 ไทยเบฟได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ OISHI มีรายได้จากการขายทั้งสิ้นจำนวน 12,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,878 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตสูงถึงร้อยละ 29.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 7,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,042 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายได้จากธุรกิจอาหารจำนวน 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,836 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

ในส่วนของกำไรสุทธิรวมของบริษัท คิดเป็นจำนวน 1,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 654 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตที่ระดับร้อยละ 120 จากปีที่ผ่านมา

 

ทิศทางในปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) โออิชิเตรียมใช้แบรนด์ ‘โออิชิ บิซโทโระ’ ซึ่งเป็นร้านอาหารบริการด่วนที่เพิ่งเริ่มเปิดขายแฟรนไชส์ ซึ่งการขายแฟรนไชส์จะส่งผลให้การเร่งขยายสาขาเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยคาดใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 675 ล้านบาท

 

บล.พาย คาดว่ารายได้ปี 2566 จะยังขยายตัวได้ดีจากผลดีของการเปิดร้านอาหารเพิ่ม โดยคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 10%YoY มาอยู่ที่ 13,927 ล้านบาท แต่ปรับกำไรสุทธิในปี 2566 ลงเล็กน้อย 4% มาอยู่ที่ 1,253 ล้านบาท (+5%YoY) เนื่องจากยังมีแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising