×

ศุภมาสปลื้ม TCAS67 รอบแอดมิชชัน สมัครเพิ่มเกือบหมื่นคน ผ่านการคัดเลือก 88,956 คน

โดย THE STANDARD TEAM
29.05.2024
  • LOADING...
TCAS67

วันนี้ (29 พฤษภาคม) ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลางประจำปี 2567 หรือ TCAS67 ในรอบแอดมิชชัน หรือรอบ 3 ผู้สมัครสามารถยื่นขอรับการประมวลผลทั้ง 2 ครั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

 

ทั้งนี้ ปรากฏว่าจากจำนวนที่นั่งที่เปิดรับทั้งหมด จำนวน 163,025 คน มียอดผู้สมัครรวม 132,004 คน ผ่านการประมวลผลครั้งที่ 1 จำนวน 97,653 คน ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ทันที จำนวน 33,543 คน และขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประมวลผลครั้งที่ 1 หรือผู้ที่ต้องการโอกาสที่จะได้ลำดับที่ดีขึ้น และยังคงรักษาสิทธิ์เดิมที่ได้แล้ว จำนวน 57,770 คน

 

ศุภมาสกล่าวต่อว่า การประมวลครั้งที่ 2 ที่ถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัตินั้น มีผู้ที่ได้ลำดับเดิม จำนวน 49,020 คน และได้ลำดับที่ดีขึ้น จำนวน 6,393 คน สรุปผลการสมัครในรอบแอดมิชชัน หรือรอบ 3 ได้จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกจากการประมวลผลทั้ง 2 ครั้ง รวม 88,956 คน ซึ่งจำนวนที่นั่งที่เหลือจะนำไปประกาศรับในรอบที่ 4 ต่อไป โดยผู้ที่สนใจสมัครและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของระบบ TCAS และของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก mytcas.com หรือไปที่เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

 

ศุภมาสกล่าวต่อว่า การเปิดให้สมัครสอบ TCAS67 รอบแอดมิชชันฟรีเป็นครั้งแรก เป็นรอบที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีจำนวนสาขาหลักสูตรหลากหลายมากที่สุด ส่งผลให้ผู้สมัครของปีนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเกือบ 10,000 คน โดยมียอดผู้ที่ประสงค์จะรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบจำนวน 129,454 คน คิดเป็นร้อยละ 98.10 จากผู้สมัครทั้งหมด และมีค่าเฉลี่ยของการสมัครเลือกคณะ 8.87 อันดับต่อคน โดยผู้ที่เลือก 10 อันดับมีจำนวนมากถึง 97,674 คน มากกว่า TCAS66 เป็นจำนวนถึง 35,475 คน

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising