×

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวนชั่วคราว ตั้งแต่ 3 พ.ค. นี้ สอดรับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (3 พฤษภาคม) นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้ปรับแผนการให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน ที่มีต้นทางปลายทางข้ามเขตจังหวัดทั้งหมด ดังนี้

 

1.1 ขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี)  

1.2 ขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ)

1.3 ขบวนรถธรรมดาที่ 201 (กรุงเทพฯ – พิษณุโลก)

1.4 ขบวนรถธรรมดาที่ 202 (พิษณุโลก – กรุงเทพฯ)

1.5 ขบวนรถธรรมดาที่ 257 (ธนบุรี – น้ำตก)

1.6 ขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก – ธนบุรี)

1.7 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 (นครราชสีมา – หนองคาย)

1.8 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 (หนองคาย – นครราชสีมา)

1.9 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421 (นครราชสีมา – อุบลราชธานี)

1.10 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 (อุบลราชธานี – นครราชสีมา)

1.11 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 (ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่

1.12 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 440 (ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย)

1.13 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 (คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี)

1.14 ขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 (สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม)

 

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง และต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโรงตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising