×

‘เจ็บ จน เมา เศร้า’ คุณภาพสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2562

โดย THE STANDARD TEAM
07.06.2019
  • LOADING...

รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2562 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยประเด็นที่ต้องติดตามของคุณภาพสังคมไทยคือ หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลงโดยพิจารณาจากคดีอาญาที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ เยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากขึ้น

 

โดยเฉพาะประเด็นหนี้ครัวเรือนของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 หนี้สินครัวเรือนเท่ากับ 12.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% และคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับ 78.6% เพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน

 

และเมื่อเทียบกับต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ในอันดับที่ 10 จาก 89 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 จาก 29 ประเทศในเอเชีย

 

 

 

ภาพประกอบ: Chatchai C.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising