×

สุดารัตน์ประกาศนโยบายทำให้พี่น้องชาวอีสานหายจน-หมดหนี้-มีรายได้อย่างยั่งยืน ภายใน 3 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
09.10.2022
  • LOADING...
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

วันนี้ (9 ตุลาคม) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และ ต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณและตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สกลนคร พรรคไทยสร้างไทย ประกอบด้วย วีรศักดิ์ พรหมภักดี, สาคร พรหมภักดี, ถนอม สมผล, สิรภพ สมผล, ดร.สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ และ ธนชาติ ไชยทองพันธ์

 

คุณหญิงสุดารัตน์ขึ้นเวทีประกาศว่าจะอาสารับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะลูกอีสาน ซึ่งรู้และเข้าใจปัญหาพี่น้องชาวอีสานมากที่สุด ภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด มีจำนวนประชากรมากที่สุด แต่กลับเป็นภาคที่จนที่สุด เพราะยังขาดโอกาส การเลือกผู้แทนราษฎรหลายครั้งที่ผ่านมายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีสานได้ พรรคไทยสร้างไทยและดิฉัน ในฐานะลูกอีสาน ขออาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงอีสาน ทำให้พี่น้องหายจน หมดหนี้ และมีรายได้อย่างยั่งยืน ภายใน 3 ปีให้ได้

 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวด้วยว่า “พี่น้องอีสานเหนื่อยมามากแล้ว ต่อไปนี้ดิฉันและพรรคไทยสร้างไทยจะขอเหนื่อยแทนพี่น้อง ด้วยการยกระดับราคาสินค้าเกษตร การบริหารจัดการน้ำด้วยโครงการโขง-เลย-ชี-มูล รวมถึงการพักหนี้ พักดอก ให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อบรรเทาหนี้ก้อนใหญ่ที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน พร้อมเติมทุน ให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยถูก ช่วยให้เข้าถึงการตลาด และมีองค์ความรู้ที่จะยกระดับราคาสินค้าเกษตร” 

 

นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทยยังมีนโยบายดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนแก่ เช่น โครงการนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท ซึ่งผู้สูงอายุในภาคอีสานสุขภาพไม่ดีและมีฐานะยากจน ดังนั้นโครงการดังกล่าวจะเข้ามาช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ได้ และจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ได้ผลที่สุด 

 

ขณะเดียวกันยังมีนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ลดภาระพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง และเมื่อได้รับโอกาสในการเรียนฟรีแล้ว ภาระในการผ่อนชำระหนี้ กยศ. ก็จะหมดไป 

 

นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทยยังขอประกาศนโยบายในการขจัดยาเสพติดให้สิ้นซาก ไม่เว้นผู้มีอิทธิพล คนมีสี หรือข้าราชการใดๆ ก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และจะมีมาตรการในการดำเนินคดีปราบปรามอย่างชัดเจน รวมถึงการรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดให้มากที่สุด

 

ดังนั้นจึงขอโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวอีสานมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น โดยมั่นใจว่าประสบการณ์ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จะสามารถทำได้และจะเห็นเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 3 ปี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising