×

‘แก้-เพิ่ม-สร้าง’ ไทยสร้างไทยเปิดนโยบายเศรษฐกิจ เน้นปลดล็อกข้อจำกัด ให้ประชาชนทำมาหากินสะดวก

โดย THE STANDARD TEAM
10.10.2022
  • LOADING...
พรรคไทยสร้างไทย

วันนี้ (10 กันยายน) พรรคไทยสร้างไทยจัดกิจกรรม ‘ถึงเวลาปลดล็อกเศรษฐกิจ’  เปิดนโยบายเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง

 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า 30 ปีทำงานการเมืองมาไม่เคยเห็นประชาชนทุกข์ยากมากถึงเพียงนี้ ลงพื้นที่ประชาชนก็มาระบายความทุกข์ พี่น้องประชาชนไม่สามารถเดินต่อไปได้ โดยเฉพาะคนยากคนจน ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ได้ ถ้าไม่ปลดล็อกความขัดแย้งทางการเมือง 

 

โดยเฉพาะการเมือง 2 ขั้วที่ทำให้เกิดการรัฐประหาร จะ Reinventing ปลดล็อกเปลี่ยนประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ โดยการปลดล็อกวิกฤตการเมือง สร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปลดล็อกการทุจริตคอร์รัปชันที่โกงกินบ้านเมืองมานาน 

 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวปิดท้ายว่า พรรคไทยสร้างไทยจะมุ่งส่งเสริม SMEs คนตัวเล็ก ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่จะต้องได้รับการปลดล็อก และเป็นเป้าหมายของพรรคที่จะส่งเสริมในทุกโอกาส เพื่อให้คนตัวเล็กเป็นคนตัวใหญ่ได้

 

ด้าน สุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เป็นเครื่องยนต์หลักสำคัญในการขับเคลื่อนทั้ง 4 ตัว คือ การส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุน และการบริโภคภายในติดลบทุกตัว พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอแพ็กเกจนโยบายแก้-เพิ่ม-สร้าง คือ การแก้หนี้ เพิ่มเงินในกระเป๋า และสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

สุพันธุ์ระบุว่า ปัญหาหลักของประเทศตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้คือปัญหาหนี้ โดยพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายสำคัญคือการแก้หนี้ โดยเปิดตัว 3 กองทุนคือ 

 

  1. กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย เพื่อปลดล็อกเครดิตบูโรให้ประชาชน โดยกล่างถึงปัญหาหนี้เสียที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด เมื่อช่วงต้นปีมีประมาณ 100,000 ล้านบาท แต่วันนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 500,000 ล้านบาท จึงต้องเร่งปลดล็อกเครดิตบูโร แก้ปัญหาดอกเบี้ย และกู้อิสรภาพในการกู้เงิน

 

  1. กองทุน SMEs เพื่อช่วยเหลือในการทำธุรกิจ ทั้งภาคท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน

 

  1. กองทุนเครดิตประชาชนเพื่อจะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ให้ประชาชนสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ และผ่อนชำระรายวันได้

 

สุพันธุ์ยังกล่าวถึงนโยบายการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชน โดยจะเน้นสิ่งที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง พัฒนาต่อได้ ด้านแรกคือ ด้านการเกษตรและอาหาร ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต ระบบชลประทานที่จะต้องแก้ไข หาวัตถุดิบราคาถูก เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และมีการจับคู่เกษตรกรกับผู้รับซื้อผลผลิต การแบ่งโซนนิ่ง ต่อมาคือด้านสุขภาพและวิถีชีวิต ที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็น Medical Hub ในทุกมิติ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก การผลิตเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง สมุนไพรไทย และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเป็น Universal Design มากขึ้น และสุดท้ายคือด้านการท่องเที่ยว ที่รัฐจะผลักดันการใช้งานแพลตฟอร์มของไทย เช่น Thai Guide หรือ ไทยเท่ ให้นักท่องเที่ยวจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทางได้ในราคาถูกกว่า ไม่ต้องพึ่งพาแอปของต่างชาติ รัฐโปรโมตให้ไม่ต้องเสียค่าโฆษณากับแอปพลิเคชันต่างชาติ 

 

ส่วนสุดท้ายคือการสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ หรือ New World Economy คือการแก้ปัญหาใหม่ๆ ของโลกในปัจจุบันด้วยวิธีการใหม่ เช่น ปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่ไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยการส่งเสิรมอาหาร 5 ด้าน ได้แก่ อาหารเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ อาหารอินทรีย์ อาหารทางนวัตกรรม และอาหารสำหรับตลาดเฉพาะให้มากขึ้น 

 

นอกจากนั้น ต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย ให้สิทธิประโยชน์ใน BOI ลดหย่อนภาษีนักธุรกิจในประเทศ เพื่อที่จะแข่งขันกับทุนต่างชาติได้ และต้องปรับตัวชี้วัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ต้องมีการดู GDP ของ SMEs แยกออกมาอีกตัวหนึ่ง มีการดูหนี้ในระบบมาเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพิ่มขึ้นไปกว่าแค่การดู GDP ทั้งประเทศ 

 

สุพันธุ์กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญทั้งในการค้าและการเมืองคือความเชื่อมั่น และวันนี้ตนเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย และหวังว่าประชาชนคนตัวเล็กทั้งประเทศจะเชื่อมั่นพรรคไทยสร้างไทยต่อไปด้วย 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising