×

ไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือยัง? หลัง CPI ติดลบ 2 เดือนติด หนักสุดรอบ 33 เดือน และต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 7 เดือนติดต่อกัน!

07.12.2023
  • LOADING...
เงินฝืด

กระทรวงพาณิชย์เผย อัตราเงินเฟ้อไทย -0.44% ในเดือนพฤศจิกายน ติดลบ 2 เดือนติดต่อกัน ต่ำสุดรอบ 33 เดือน และต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย 7 เดือนติด ซึ่งสาเหตุหลักมาจากมาตรการลดค่าครองชีพภาครัฐ ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือยัง?

 

เงินฝืดคืออะไร?

ตามคำอธิบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภาวะเงินฝืดเป็นภาวะที่ราคาสินค้าและบริการลดต่ำลงเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผลิตออกมามีมากกว่าความต้องการซื้อสินค้าของคนในประเทศ

 

ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องลดราคาสินค้าเพื่อให้ขายได้ และลดการผลิตลง เพราะถ้าผลิตออกมาเท่าเดิมก็ขายได้ไม่หมด

 

ผลที่ตามมาคือ การจ้างงานและการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตก็จะลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว

 

เปิดนิยามภาวะเงินฝืด

โดยตามนิยามของธนาคารกลางยุโรป (ECB) การจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้ต้องเข้าเงื่อนไข 4 ข้อ ได้แก่

 

  1. อัตราเงินเฟ้อติดลบเป็นเวลานานพอสมควร (Prolonged Period) 
  2. อัตราเงินเฟ้อติดลบกระจายในหลายๆ หมวดสินค้าและบริการ
  3. การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาวต่ำกว่าเป้าหมายระยะปานกลางอย่างมีนัย 
  4. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบ และอัตราว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น

 

กระทรวงพาณิชย์ยืนยัน ไทยไม่เข้าข่ายเงินฝืด

พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อธิบายว่า ไทยไม่เข้าข่ายเงินฝืด เนื่องจากตามคำนิยามทางเทคนิคไทยอาจเข้าข่ายข้อเดียวคือ ‘ติดลบต่อเนื่อง’ อย่างไรก็ดี ตามการพิจารณาของธนาคารโลก (World Bank) กำหนดว่า การติดลบต่อเนื่องหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อต้องติดลบติดต่อกัน 1 ไตรมาส

 

นอกจากนี้ ราคาสินค้าและบริการยังไม่ติดลบในหลายหมวดสินค้า โดยกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่า เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปีก่อน (YoY) ในตะกร้าสินค้า CPI ทั้ง 430 รายการ มีสินค้าที่ราคาลดลง 92 รายการเท่านั้น เทียบกับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น 291 รายการ และสินค้าที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 47 รายการ สะท้อนว่าอัตราเงินเฟ้อติดลบยัง ‘ไม่’ กระจายในหลายๆ หมวดสินค้าและบริการ

 

ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยก็ยังขยายตัวได้ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประมาณการว่า GDP ทั้งปี 2566 จะขยายตัว 2.50% ส่วนประมาณการของปี 2567 คาดว่าจะขยายตัว 3.20% (กรอบ 2.70-3.70%) สะท้อนว่าไทยยังไม่เข้าข่ายภาวะเงินฝืด

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising