×

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ จัดกิจกรรมแสดงพลังปกป้องสถาบันหลักของชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
13.11.2020
  • LOADING...
Thai Foundation of Islamic Center

วันนี้ (13 พฤศจิกายน) ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง สามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับชุมชนมุสลิมกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม ‘รวมพลังชาวไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักของคนไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวไทยมุสลิม รวมถึงส่งเสริมให้สำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ ซึ่งศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมให้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

 

โดยให้พี่น้องมุสลิมร่วมกันขอพรให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างสวมใส่ชุดสีเหลือง บางส่วนก็มาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

สามารถระบุว่า วันนี้มารวมตัวกันเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและให้สิทธิเสรีภาพแก่ศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม ที่ทรงแก้ไขปัญหาทุกข์ยากของพี่น้องภาคใต้ ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงตระหนักถึงทุกข์ สุข ของประชาชน

 

จากนั้นได้ร่วมกันปฏิญาณตนว่า “ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พร้อมกัน และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกัน

 

นอกจากนี้ยังได้ขอพรให้บ้านเมืองมีความสงบสุข สันติสุข และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับคนไทย รวมถึงขอให้คนที่คิดไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์ ขอให้กลับใจมาจงรักภักดี ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าวมี บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และ ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย

 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้จัดกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายกันคือ กิจกรรม ‘รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์’ ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก เช่นเดียวกัน

 

Thai Foundation of Islamic Center Thai Foundation of Islamic Center Thai Foundation of Islamic Center Thai Foundation of Islamic Center Thai Foundation of Islamic Center Thai Foundation of Islamic Center Thai Foundation of Islamic Center Thai Foundation of Islamic Center

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising