×

ภิกขุนี ภาพที่เติมเต็มพุทธบริษัท 4 ในวันอาสาฬหบูชา

16.07.2019
  • LOADING...
thai bhikkhuni

นับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา วงล้อแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาได้เริ่มหมุนไป พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงยึดถือวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา วันสำคัญแห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นที่รู้กันดีว่าในวันนี้เป็นวันที่มีพระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก

 

กระนั้นยังมีกลุ่มคนสำคัญที่ไม่ได้รับการพูดถึงมากนัก นั่นคือ ‘ภิกขุนี’ อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพุทธบริษัท 4 

 

ในวันพระใหญ่ซึ่งประชาชนชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเลือกจะใช้เวลาในวันหยุดราชการนี้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามศาสนสถานต่างๆ THE STANDARD ได้ไปเยือนหนึ่งในสถานที่ทางศาสนา 

 

วัฏฏะพุทธจตุปริสามหาวิหารภิกขุนี หรือที่รู้จักในนาม ‘มูลนิธิพุทธจตุปาริสา’ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ที่ภิกขุได้จำพรรษาร่วมกับภิกขุนีและสามเณรี แม้ที่นี่ไม่มีการประกอบพิธีเวียนเทียน แต่ก็มีกิจกรรมทางศาสนาตั้งแต่ก่อนฟ้าสาง ได้แก่ การสวดทำวัตร การทำบุญตักบาตร และการเจริญธรรมในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อแสดงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า และบทโอวาทปาติโมกข์

 

thai bhikkhuni

 

นอกจากนี้ THE STANDARD ได้เข้าร่วมบันทึกภาพพิธีอุปสมบทของสามเณรีโดยภิกขุนี จัดขึ้นเมื่อวานนี้ (15 ก.ค.) ถือเป็นพิธีหาชมได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งสามเณรีรูปนี้ได้รับฉายาว่า ‘วิสังขารคตสังวรญาณวิวัฏฎมหินทรสังคมติตตาธรรมปาละเถระวาทะพละโพธิสามเณรี’ ซึ่งท่านจะจำพรรษาอยู่ที่วัฏฏะพุทธจตุปริสามหาวิหารภิกขุนีตลอดการเข้าพรรษานี้

 

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

thai bhikkhuni

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising