×

ซูเปอร์บอร์ดการบินไทยรายงาน ครม. เร่งเจรจาเจ้าหนี้ เตรียมยื่นขอรับรองการฟื้นฟูกิจการต่อศาลต่างประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
09.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (9 มิถุนายน) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายให้ไปพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ด้วย

 

ทั้งนี้กิจกรรมสำคัญที่บริษัทการบินไทยฯ จะต้องดำเนินการก่อนศาลนัดไต่สวนคำร้องของฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ การเจรจากับเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้คัดค้านผู้ทำแผนและแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทการบินไทยฯ และที่ปรึกษากฎหมายอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเร่งด่วน  

 

ปัจจุบันบริษัทการบินไทยฯ ยังอยู่ระหว่างการแบ่งกลุ่มประเทศในการยื่นขอรับรองการฟื้นฟูกิจการในต่างประเทศ (Recognition) และได้ดำเนินการขอรับรองฟื้นฟูกิจการต่อศาลประเทศนั้นๆ 

 

สำหรับการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 7 กลุ่มย่อย ดังนี้  

 

  • การดำเนินการกับเจ้าหนี้ คู่ค้า และการชำระหนี้   
  • การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับศาลต่างประเทศ  
  • การดำเนินการทางด้านทรัพยากรบุคคล  
  • การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก  
  • การบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ  
  • การสนับสนุนการจัดเตรียมสำเนาเอกสารเพื่อแจ้งเจ้าหนี้ 
  • การดำเนินการเรื่องงบประมาณและประมาณการผลการดำเนินงาน  

 

ทั้งนี้ ซึ่งจะต้องได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐเพื่อบรรลุผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ บริษัทการบินไทยฯ ต่อไป 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising