×

คนไทยเกิน 1 ใน 3 มีแนวโน้มที่จะใช้ AI ทั้งใช้กับชีวิตส่วนตัวและใช้เกี่ยวกับการทำงาน

05.02.2024
  • LOADING...
AI

การเติบโตของตลาด AI ทั่วโลก มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากโดยมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดโลกรวมถึงในประเทศไทย โดยการเติบโตของ Generative AI ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2575 และในปัจจุบัน Chat GPT มีผู้ใช้มากกว่า 180.5 ล้านคน

 

สิ่งที่น่าสนใจคือขนาดตลาด Generative AI ของประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตรายปีที่ 23.46% ซึ่งส่งผลให้มูลค่าตลาดอยู่ที่ 1,084 ล้านเดอลลาร์ หรือราว 3.8 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2573 โดยมากกว่า 1 ใน 3 หรือ 35% ของผู้บริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ AI ทั้งใช้กับชีวิตส่วนตัวและใช้เกี่ยวกับการทำงาน

ยังมีข้อมูลอีกว่า 86% ของผู้บริโภคไทยบอกว่า AI ทำให้ประสบการณ์การซื้อของเปลี่ยนแปลงไป และ 99% ของคนทำงานไทยเคยใช้ Gen AI ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้านเทคโนโลยี AI ได้กลายเป็นหัวข้อสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ ไม่เพียงแค่ปฏิวัติวงการเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ใช้ชีวิตและการทำงานในปัจจุบันอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ Samsung ประเทศไทยจึงได้สรุปเทรนด์หลักของ AI ในปี 2024 ที่น่าสนใจโดยแบ่งเป็น 5 เทรนด์ดังนี้

 

เทรนด์ที่ 1: Generative AI เป็นการใช้ AI ในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ ได้หลากหลาย ตั้งแต่ข้อความไปจนถึงดนตรี มีแนวโน้มว่าปี 2569 องค์กรต่างๆ มากกว่า 80% จะนำ Generative AI ในการดำเนินงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่น้อยกว่า 5% ในปัจจุบัน

 

เทรนด์ที่ 2: BYOAI หรือ Shadow AI เป็นแนวโน้มใหม่ในที่ทำงานโดยพนักงานนำ AI ของตนเองเข้ามาใช้ในการทำงาน เกิดจากเครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง โดยผลการรายงานจาก Forrester ระบุว่า ‘60% ของพนักงานจะใช้ AI มาช่วยทำงานในด้านต่างๆ มากขึ้น’

 

เทรนด์ที่ 3: แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะด้วย AI เฉพาะบุคคล ในปี 2569 1 ใน 3 ของแอปพลิเคชั่นทั้งหมดจะใช้ AI เพื่อสร้างอินเตอร์เฟชให้ผู้ใช้ได้ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้

 

เทรนด์ที่ 4: AI สำหรับการเขียนโค้ด งานบางอย่างถูกโยนไปให้ AI แก้ปัญหา หนึ่งในนั้นคือการเขียนโปรแกรม โดย Gartner ระบุว่า ‘ภายในปี 2571 บริษัทซอฟแวร์จะใช้ AI มาช่วยในการเขียนโค้ดจาก 3 ใน 4 ของบริษัททั้งหมด ซึ่งในปี 2566 พบว่ามีเพียง 1 ใน 10 เท่านั้น’

 

เทรนด์ที่ 5: การค้นหาออนไลน์ด้วย AI ซึ่ง AI ปรับปรุงการค้นหาออนไลน์โดยให้ตรงกับความชอบของผู้ใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น หรือการค้นหาแบบสนทนาเพื่อให้การตอบโต้กับเครื่องมือการค้นหาได้อย่างธรรมชาติและรวมไปถึงการค้นหาด้วยภาพหรือวิดีโอ

 

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด AI ไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน, สร้างสรรค์นวัตกรรม, และเสนอบริการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นให้กับลูกค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising