×

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งหนังสือขอความร่วมมือสมาชิกงดเรียกใบรับรองแพทย์จากผู้เอาประกันภัยในช่วงนี้ ให้ใช้แค่ผลตรวจ RT-PCR ยื่นเคลม

30.07.2021
  • LOADING...
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ออกหนังสือเวียนลงนามโดย อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยระบุสาระสำคัญว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงและได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ภาครัฐต้องดำเนินการเพิ่มช่องทางการนำผู้ติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบการดูแลในรูปแบบของการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลด้วยระบบชุมชน (Community Isolation) จากเดิมที่กำหนดให้เป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือโรงแรมที่เป็นโรงพยาบาลกักตัว (Hospitel) เท่านั้น

 

เนื่องจากระบบการดูแลในรูปแบบที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่งผลทำให้ผู้เอาประกันไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลได้ และอาจทำให้การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อ (แบบเจอจ่ายจบ) ไม่ได้รับความสะดวกในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากในกรมธรรม์ประกันภัยได้กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากบริษัทสมาชิกในการอนุโลมไม่ต้องเรียกเอกสารใบรับรองแพทย์จากผู้เอาประกันภัยในช่วงเวลานี้ โดยขอให้ใช้เพียงเอกสารการตรวจพบเชื้อโควิดแบบ RT-PCR จากหน่วยงานที่มีมาตรฐาน และผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่รับการตรวจหาเชื้อได้ และผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ

 

สมาคมฯ ขอขอบคุณบริษัทสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมกันพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยโควิดรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและสังคม รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสนี้ เพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศภัยได้ทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการนำพาประเทศก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising