×

รมช.ศึกษาฯ รับฟังปัญหาจากผู้ปกครองโรงเรียนดัง ปมครูทำร้ายลูก เตรียมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ-หาข้อยุติโดยเร็วที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2020
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ ( 27 กันยายน) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปพบปะเพื่อรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขอย่างมีมาตรฐานและใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศ

 

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่าในนามตัวแทนรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยตรง ต้องการมาพบปะ รับฟังปัญหา และให้กำลังใจผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทั้งในฐานะรัฐมนตรีและฐานะของคนเป็นแม่ ซึ่งขอยืนยันว่าจะยืนข้างความถูกต้อง และต้องการให้กระบวนการตรวจสอบดำเนินการอย่างรวดเร็ว จึงได้นัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนโรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในวันนี้ ( 28 กันยายน) ที่จะได้หาข้อยุติโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความสบายใจทั้งผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนี้และผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศด้วย พร้อมทั้งได้เชิญนักจิตวิทยาจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของเด็กและผู้ปกครอง

 

“วันนี้ต้องการมารับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจากการพบปะพูดคุยพบว่าปัญหามิได้มีเพียงมิติของการทำร้ายนักเรียนให้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น แต่ผู้ปกครองยังได้สะท้อนมิติอื่นๆ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน มาตรฐานการจัดการห้องเรียน ด้านคุณสมบัติของครูผู้สอน การเปลี่ยนครูประจำห้อง ตลอดจนพฤติกรรมของครูที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน และอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งยังไม่มีการจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ทำให้ผู้ปกครองไม่รู้จักครูผู้สอนของบุตรหลานอีกด้วย

 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานและใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นธรรม ตั้งแต่การตรวจสอบมาตรการในการรับครูผู้ช่วย หากเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องและทำร้ายเด็กจริงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีอาญา แต่ในกรณีเป็นครูก็อาจจะถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพและไม่มีสิทธิ์กลับมาเป็นครู รวมทั้งจะมีบทลงโทษสำหรับโรงเรียนหากไม่ให้ความร่วมมือด้วย ไม่ว่าจะเป็นไม่ได้รับเงินอุดหนุน ไม่ให้รับนักเรียน สั่งให้หยุดดำเนินกิจการโรงเรียน เป็นต้น” ดร.กนกวรรณกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories